STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Justerad inkomst av näringsverksamhet efter ensamstående och samtaxerade föertagare 2004. Medeltal kr

12b. Adjusted business income by single and married holders 2004. Average SEK.

 

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Antal

 

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

 

Ensamstående företagare

Sam-taxerade företagare

Ensamstående företagare

Sam-taxerade företagare

Ensam-stående företagare

Sam-taxerade företagare

Ensam-stående företagare

Sam-taxerade företagare

Hela riket

56 532

69 770

15 616

19 938

17 853

38 745

3 338

5 214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

60 285

70 847

25 662

14 047

5 109

10 834

674

927

Trädgårdsväxter

60 198

72 068

26 301

8 405

104

306

13

41

Jordbruks- och trädgårdsväxter

129 098

110 525

61 370

22 592

113

332

19

22

Mjölkkor

133 923

163 255

76 967

99 999

2 232

5 204

240

435

Köttdjur

47 526

56 248

14 195

27 741

3 155

6 551

394

960

Nötkreatur, blandat

134 007

148 553

72 095

78 176

209

446

19

27

Andra husdjur

36 640

44 363

2 372

8 640

675

2 077

230

477

Blandad husdjursskötsel

42 243

51 835

-1 681

8 041

455

1 145

100

230

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

61 663

94 075

31 496

8 108

501

1 246

67

104

- mest husdjur

64 105

84 529

12 797

25 682

868

2 116

131

206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval av typgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 1 Jordbruksväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

800-1599

73 054

76 646

24 303

27 078

1 236

2 707

97

126

1600-3199

146 117

152 679

106 870

40 618

563

1 690

33

41

Riksområde 1 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

95 783

102 745

60 263

48 640

293

347

40

42

3200-5599

160 641

172 949

86 953

122 403

478

1 245

36

57

Riksområde 2 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

97 202

121 036

45 330

71 511

463

822

51

110

3200-5599

163 133

184 920

109 746

110 880

450

1 417

39

60

Riksområde 3 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

120 763

140 316

66 257

104 727

207

366

36

85

Hela riket Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

101 835

121 498

55 965

79 371

963

1 535

127

237

3200-5599

162 917

181 729

111 482

139 412

1 064

3 084

93

163

5600-

159 918

183 054

122 290

103 832

167

556

10

18

Hela riket Köttdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

99 372

100 718

64 265

69 900

737

1 616

51

149

Hela riket Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

3200-5599

168 582

120 651

..

..

25

180

1

3