STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

13b. Inkomst av tjänst efter ensamstående och samtaxerade föertagare 2004. Medeltal kr

13b. Income from employement by single and married holders 2004. Average SEK..

 

Inkomst av tjänst

Antal

 

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

 

Ensamstående företagare

Sam-taxerade företagare

Ensamstående företagare

Sam-taxerade företagare

Ensam-stående företagare

Sam-taxerade företagare

Ensam-stående företagare

Sam-taxerade företagare

Hela riket

130 045

142 811

163 809

143 227

17 853

38 745

3 338

5 214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

138 978

153 616

159 957

165 438

5 109

10 834

674

927

Trädgårdsväxter

109 155

113 566

144 091

99 501

104

306

13

41

Jordbruks- och trädgårdsväxter

77 427

81 447

108 749

130 637

113

332

19

22

Mjölkkor

25 583

28 697

81 941

42 999

2 232

5 204

240

435

Köttdjur

122 198

144 229

149 144

119 602

3 155

6 551

394

960

Nötkreatur, blandat

24 782

34 086

49 045

82 301

209

446

19

27

Andra husdjur

152 788

165 679

176 748

152 889

675

2 077

230

477

Blandad husdjursskötsel

105 427

127 204

145 288

132 421

455

1 145

100

230

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

107 506

104 570

144 145

147 631

501

1 246

67

104

- mest husdjur

100 800

101 966

134 975

119 694

868

2 116

131

206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval av typgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 1 Jordbruksväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

800-1599

129 220

147 551

160 567

158 993

1 236

2 707

97

126

1600-3199

80 875

84 471

116 876

117 303

563

1 690

33

41

Riksområde 1 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

23 966

37 757

75 741

47 894

293

347

40

42

3200-5599

19 816

21 713

74 160

22 246

478

1 245

36

57

Riksområde 2 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

35 151

40 191

88 107

52 003

463

822

51

110

3200-5599

17 358

21 983

84 039

44 817

450

1 417

39

60

Riksområde 3 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

28 533

40 428

101 470

43 255

207

366

36

85

Hela riket Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

30 325

39 697

88 000

48 137

963

1 535

127

237

3200-5599

19 869

22 263

79 093

32 026

1 064

3 084

93

163

5600-

25 140

29 398

65 450

64 506

167

556

10

18

Hela riket Köttdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

74 187

88 373

120 155

88 203

737

1 616

51

149

Hela riket Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

3200-5599

48 597

37 853

..

..

25

180

1

3