STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal företag med olika kombinationsverksamheter samt antal årsverken och omsättning på dessa.

2. Number of holdings with other gainful activities and annual working units (AWU) and value.

 

Antal företag

Omsättning, miljoner kronor

Omsättning per företag, kronor

 

Verksamheter med direkt anknytning till jordbruket

16 323

5 611

343 748

 

varav:

 

 

 

 

Övrigt

1 347

208

154 417

 

Kommersiell hästverksamhet

1 967

424

215 557

 

Farmartjänst

1 999

346

173 087

 

Förnybar energi

1 258

281

223 370

 

Entreprenad övrigt

4 100

570

139 024

 

Entreprenad snöröjning

5 070

823

162 327

 

Entreprenad åt andra jordbruksföretag

6 321

1 736

274 640

 

Förädling av trä

1 181

137

116 003

 

Hantverk

925

79

85 405

 

Förädling och försäljning av gårdsprodukter

1 995

459

230 075

 

Turism

3 546

549

154 822

 

 

 

 

 

 

Verksamheter utan direkt anknytning till jordbruket

13 504

6 911

511 774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

Antal årsverken

Timmar per företag

 

Verksamheter med direkt anknytning till jordbruket

16 323

11 311

1 247

 

varav:

 

 

 

 

Övrigt

1 347

392

524

 

Kommersiell hästverksamhet

1 967

1 368

1 252

 

Farmartjänst

1 999

768

692

 

Förnybar energi

1 258

386

552

 

Entreprenad övrigt

4 100

1 298

570

 

Entreprenad snöröjning

5 070

1 307

464

 

Entreprenad åt andra jordbruksföretag

6 321

2 908

828

 

Förädling av trä

1 181

408

622

 

Hantverk

925

190

370

 

Förädling och försäljning av gårdsprodukter

1 995

1 016

917

 

Turism

3 546

1 267

643

 

 

 

 

 

 

Verksamheter utan direkt anknytning till jordbruket

13 504

13 412

1 788