STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal företag, areal skogsmark samt andelen skog vid jordbruksföretag år 2005.

3a. Number of holdings, area of forest land and proportion of forest land at agricultural holdings in 2005.

 

Redovisningsgrupp

Antal företag

Antal företag med skog

Andel företag med skog procent

 

Areal skogsmark, hektar

Areal skog per företag med skog hektar

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 005

1 328

66%

 

89 378

67

 

 

Uppsala

2 679

1 951

73%

 

120 801

62

 

 

Södermanlands

2 172

1 508

69%

 

137 756

91

 

 

Östergötlands

3 600

2 265

63%

 

188 687

83

 

 

Jönköpings

3 865

2 985

77%

 

210 102

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 617

2 097

80%

 

141 643

68

 

 

Kalmar

3 400

2 372

70%

 

206 191

87

 

 

Gotlands

1 680

1 252

75%

 

62 874

50

 

 

Blekinge

1 409

1 053

75%

 

61 716

59

 

 

Skåne

9 783

3 295

34%

 

136 506

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 707

2 191

59%

 

92 029

42

 

 

Västra Götalands

15 144

10 971

72%

 

467 913

43

 

 

Värmlands

4 176

3 303

79%

 

233 069

71

 

 

Örebro

2 627

1 933

74%

 

135 836

70

 

 

Västmanlands

2 279

1 695

74%

 

111 562

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 422

1 843

76%

 

136 444

74

 

 

Gävleborgs

2 870

2 306

80%

 

225 452

98

 

 

Västernorrlands

2 644

2 124

80%

 

215 480

101

 

 

Jämtlands

2 094

1 662

79%

 

237 495

143

 

 

Västerbottens

2 993

2 404

80%

 

249 693

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

1 642

1 305

79%

 

183 441

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5754

1 389

24%

 

58 508

42

 

 

Götalands mellanbygder

7133

3 695

52%

 

181 860

49

 

 

Götalands norra slättbygder

8802

5 822

66%

 

225 287

39

 

 

Svealands slättbygder

11830

8 533

72%

 

590 669

69

 

 

Götalands skogsbygder

21979

16 433

75%

 

1 018 086

62

 

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

7 798

6 023

77%

 

450 696

75

 

 

Nedre Norrland

7 312

5 810

79%

 

618 559

106

 

 

Övre Norrland

5 200

4 138

80%

 

500 402

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

2 041

1 576

77%

 

244 113

155

 

 

Stödområde 2a

5 066

4 074

80%

 

441 733

108

 

 

Stödområde 2b

3 688

2 980

81%

 

310 138

104

 

 

Stödområde 3

3 588

2 801

78%

 

221 831

79

 

 

Stödområde 4a

4 836

3 797

79%

 

267 354

70

 

 

Stödområde 4b

1 022

809

79%

 

70 897

88

 

 

Stödområde 5a

11 698

9 003

77%

 

574 518

64

 

 

Stödområde 5b

12 687

9 386

74%

 

545 969

58

 

 

Stödområde 5c

4 134

2 933

71%

 

246 485

84

 

 

Stödområde 5m

1 915

1 326

69%

 

80 351

61

 

 

Övriga riket

25 133

13 158

52%

 

640 678

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

75 808

51843

68%

 

3 644 068

70