STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag, areal skogsmark samt andelen skog vid jordbruksföretag år 2005.

3b. Number of holdings, area of forest land and proportion of forest land at agricultural holdings in 2005.

 

Redovisningsgrupp

Antal företag

Antal företag med skog

Andel företag med skog procent

 

Areal skogsmark, hektar

Areal skog per företag med skog hektar

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

18779

11890

63%

 

946 050

80

 

 

Trädgårdsväxter

1288

381

30%

 

38 216

100

 

 

Jordbruks- och trädgårdsväxter

751

368

49%

 

24 968

68

 

 

Mjölkkor

7542

5739

76%

 

547 809

95

 

 

Köttdjur

10742

8076

75%

 

593 849

74

 

 

Nötkreatur, blandat

614

445

72%

 

38 301

86

 

 

Andra husdjur

3459

2247

65%

 

157 333

70

 

 

Blandad husdjursskötsel

1965

1326

67%

 

95 229

72

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

2153

1378

64%

 

100 255

73

 

 

- mest husdjur

3562

2410

68%

 

214 779

89

 

 

Småbruk

24922

17583

71%

 

887 280

50

 

 

 

75777

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

945

114

12%

 

15 964

140

 

 

2,1 - 5,0

14 486

9 950

69%

 

477 015

48

 

 

5,1 - 10,0

14 117

9 969

71%

 

492 764

49

 

 

10,1 - 20,0

14 147

9 998

71%

 

599 009

60

 

 

20,1 - 30,0

7 583

5 363

71%

 

368 885

69

 

 

30,1 - 50,0

8 862

6 249

71%

 

472 756

76

 

 

50,1 - 100,0

9 569

6 509

68%

 

572 111

88

 

 

100,1-

6 099

3 691

61%

 

645 564

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

75 808

51843

68%

 

3 644 068

70