STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter och kostnader i jord-och skogsbruk efter tre typgrupper år 2005

4. Recipts and costs in agriculture and forestry by three typegroups 2005

 

Jordbruksväxter

Mjölk 1600-3199

 

Mjölk 3200-5599

 

 

1600-3199 RO1

RO1

RO2

RO3

RO1

RO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter och kostnader i jordbruket år 2005

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

1 127 000

542 400

562 700

693 500

1400700

1299600

 

Driftskostnader

642 800

343 600

360 800

409 100

822900

778000

 

Resultat före avskrivningar år 2005

484 200

198 800

201 900

284 400

577 800

521 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda

18 700

2 500

7 100

4 600

44 100

41 700

 

Avskrivningar på maskiner och redskap

213 700

99 000

138 000

135 300

243 300

227 300

 

Resultat före räntenetto år 2005

251 800

97 300

56 800

144 500

290 400

252 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

56 300

10 100

5 000

6 100

61 000

19 400

 

Arrendekostnader

91 600

10 900

8 000

5 700

36 000

19 800

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapital från jordbruket år 2005

103 900

76 300

43 800

132 700

193 400

213 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapital från jordbruket tidigare år

 

 

 

 

 

 

 

år 2004

158 900

64 300

36 600

97 700

108 200

166 300

 

år 2003

211900

108900

63700

204500

164 100

258 200

 

år 2002

165200

71200

36000

166700

206 800

215 300

 

år 2001

209900

59100

44500

117800

116 400

194 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter och kostnader i skogsbruket år 2005

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

16 100

10 900

118 600

74 000

38300

107600

 

Driftskostnader

2 100

2 200

13 000

4 300

5100

21027

 

Resultat före avskrivningar år 2005

14 000

8 700

105 600

69 700

33 200

86 573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda

1 700

0

1 300

0

2400

1944

 

Avskrivningar på maskiner och redskap

1 000

1 100

4 800

3 400

1200

5719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto år 2005

11 300

7 600

99 500

66 300

29 600

78 910

 

Räntenetto

200

0

2 800

0

3500

4000

 

Arrendekostnader

0

0

0

0

0

0

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapital från skogsbruket år 2005

11 100

7 600

96 700

66 300

26 100

74 910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapital från skogsbruket tidigare år

 

 

 

 

 

 

 

år 2004

4 000

3 300

55 900

55 900

52 100

68 600

 

år 2003

-600

1 500

60 200

45 900

1 500

36 800

 

år 2002

17 300

6 300

52 300

32 500

-10 600

39 300

 

år 2001

14 428

11 436

105 410

54 089

17 091

26 696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basfakta jordbruket år 2005

 

 

 

 

 

 

 

Antal arbetade timmar

1 997

3 387

3 343

3 266

4 579

4 382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

8 199 100

2 874 000

2 338 600

2 222 900

5 182 300

4 233 000

 

-Marknadsvärde jordbruksdelen av fastigheten

6 447 300

2 142 900

1 451 100

1 186 900

3 420 600

2 550 600

 

- Övriga tillgångar

1 751 800

731 100

887 500

1 036 000

1 761 700

1 682 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hektar åker

109

29

29

41

63

53

 

Antal kor

0

18

17

18

40

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basfakta skogsbruket år 2005

 

 

 

 

 

 

 

Antal arbetade timmar

81

97

269

196

71

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

1 073 400

680 200

3 880 300

2 934 200

1 364 500

3 356 300