STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Hushållens inkomster 2004. Medeltal kr.

5b. Household income 2004. Average SEK.

 

Samlad redovisad inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av tjänst

Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning netto

Skattefria positiva transfereringar

Negativa transfereringar och allmänna avdrag

Hushållsinkomst efter transfereringar

Hela riket

71 964

265 914

3 965

11 615

115 417

238 041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

72 400

278 086

7 110

10 511

121 526

246 581

Trädgårdsväxter

80 462

241 804

2 009

11 823

113 363

222 735

Jordbruks- och trädgårdsväxter

132 359

202 564

13 894

13 284

119 315

242 786

Mjölkkor

188 985

132 609

6 346

13 794

104 187

237 546

Köttdjur

59 067

263 457

3 620

12 040

108 493

229 691

Nötkreatur, blandat

172 813

139 214

9 408

12 433

103 464

230 404

Andra husdjur

44 981

307 528

676

14 029

121 734

245 479

Blandad husdjursskötsel

54 621

256 963

377

13 820

107 773

218 007

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

94 443

240 033

3 806

12 520

113 578

237 224

- mest husdjur

87 173

231 456

5 690

12 726

108 114

228 932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval av typgrupper

 

 

 

 

 

Riksområde 1 Jordbruksväxter

 

 

 

 

 

 

800-1599

82 626

269 998

7 849

10 690

121 109

250 054

1600-3199

169 432

227 656

15 230

13 404

138 850

286 872

Riksområde 1 Mjölk

 

 

 

 

 

 

1600-3199

110 508

122 381

9 418

7 252

75 556

174 003

3200-5599

211 076

122 377

7 027

15 112

107 667

247 925

Riksområde 2 Mjölk

 

 

 

 

 

 

1600-3199

127 420

145 796

8 790

10 288

87 872

204 422

3200-5599

222 427

135 482

5 796

16 307

115 181

264 831

Riksområde 3 Mjölk

 

 

 

 

 

 

1600-3199

157 010

138 979

2 628

11 528

94 523

215 622

Hela riket Mjölk

 

 

 

 

 

 

1600-3199

130 326

138 223

7 453

9 822

86 373

199 451

3200-5599

223 029

128 659

5 691

15 944

113 837

259 487

5600-

234 395

131 643

5 509

17 490

121 381

267 657

Hela riket Köttdjur

 

 

 

 

 

 

1600-3199

115 502

212 481

5 599

14 326

111 329

236 579

Hela riket Svin

 

 

 

 

 

 

3200-5599

164 339

193 467

7 541

16 972

124 942

257 377