STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2007:2

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Näringsvärden 1960-2005 per person och dag 1

10. Nutritive values 1960-2005 per head and day

År

Absoluta tal

Index

Energi

MJ

Protein

g

Fett

g

Kolhydrater

g

Energi

MJ

Protein

g

Fett

g

Kolhydrater

g

1960

11,8

74

119

346

100

100

100

100

1965

11,8

76

121

340

100

103

102

98

1970

11,8

78

119

344

100

105

100

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975

11,9

83

120

341

100

112

101

99

1980

12,2

89

125

343

103

120

105

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

12,3

87

126

342

104

118

106

99

1985

12,2

86

125

343

103

116

105

99

1990

12,3

89

122

352

104

120

102

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19952

11,9

89

118

334

101

120

99

97

20002

12,5

97

120

357

106

131

101

103

20022

13,3

104

122

390

113

141

103

113

20032

13,0

101

121

375

110

136

102

108

20042

12,9

102

120

371

109

138

101

107

20052 prel.

12,9

102

123

367

109

138

103

106

1 I och med att Livsmedelsverket tog över näringsvärdeberäkningarna fr.o.m. beräkningsåret 1992 reviderades beräkningarna tillbaka till 1980, vilket innebär att data från år 1980 inte är helt jämförbara med tidigare år.

2 Fr.o.m. 1995 ingår inte kostfibrer i kolhydratvärdet och energivärdet.