17                                                   Statistikrapport 2009:2

 

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

 

Förnamn efternamn, 036 – 15 XX XX

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den X XXXXX14 april 200X2009.