STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

 

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Direktkonsumtion av mjöl och gryn 1960-2006, kg per person och år

1. Consumption of flour and grains 1960-2006, kg per person and year

År

Vetemjöl

Rågmjöl

Mjöl av blandningar av vete och råg samt mjöl av annan spannmål

Ris

Havregryn samt gryn och flingor av an-nan spannmål

SUMMA MJÖL OCH GRYN

1960

16,3

0,6

2,5

1,1

2,7

23,1

1961

16,3

0,5

2,5

1,0

2,7

23,0

1962

15,9

0,5

2,6

1,1

2,7

22,8

1963

15,4

0,3

2,5

1,0

2,5

21,8

1964

15,3

0,4

2,4

1,1

2,5

21,7

1965

14,7

0,3

2,2

1,1

2,5

20,8

1966

13,8

0,4

2,2

1,2

2,4

19,9

1967

13,2

0,3

2,0

1,3

2,3

19,1

1968

12,8

0,3

1,8

1,2

2,2

18,4

1969

11,5

0,4

1,8

1,2

2,1

17,0

 

 

 

 

 

 

 

1970

11,7

0,4

1,9

1,4

2,2

17,5

1971

11,9

0,3

2,0

1,5

2,1

17,9

1972

11,9

0,3

2,1

1,8

1,9

18,0

1973

12,2

0,4

2,1

1,8

2,0

18,5

1974

12,1

0,3

2,0

1,7

2,1

18,2

1975

12,0

0,3

2,1

1,7

2,1

18,2

1976

12,6

0,6

2,2

2,0

2,0

19,4

1977

13,8

0,5

2,2

1,9

2,1

20,4

1978

12,9

0,5

1,9

2,0

2,2

19,5

1979

13,3

0,4

2,2

2,1

2,0

20,1

 

 

 

 

 

 

 

1980

13,7

0,3

2,2

2,3

2,4

21,0

1981

14,6

0,3

2,3

2,4

2,5

22,2

1982

14,5

0,4

2,4

2,7

2,5

22,4

1983

14,6

0,4

2,3

2,7

2,2

22,4

1984

15,1

0,4

2,2

2,6

2,5

22,7

1985

14,3

0,4

2,1

2,8

2,4

22,0

1986

13,7

0,3

2,0

3,4

2,3

21,9

1987

13,1

0,3

2,1

3,3

2,4

21,2

1988

13,5

0,4

2,1

3,4

2,3

21,6

1989

13,4

0,3

1,7

3,4

2,5

21,3

 

 

 

 

 

 

 

1990

13,2

0,3

1,8

3,9

2,8

22,0

1991

12,7

0,2

1,7

4,1

2,8

21,5

1992

12,6

0,2

1,4

4,2

2,9

21,4

1993

12,9

0,2

1,4

4,3

3,0

21,8

1994

11,0

0,2

1,1

4,5

2,9

19,8

1995

12,3

0,3

1,6

4,1

3,1

21,3

1996

11,4

0,3

1,4

3,1

3,1

19,4

1997

11,2

0,2

1,3

3,4

3,0

19,1

1998

11,0

0,2

1,1

3,7

3,1

19,2

1999

10,3

0,1

1,1

3,9

2,5

18,0

 

 

 

 

 

 

 

2000

10,9

0,1

1,0

4,0

2,4

18,5

2001

10,1

0,1

0,9

4,4

2,6

18,1

2002

10,3

0,1

0,9

4,5

2,8

18,8

2003

10,4

0,2

0,9

5,1

3,0

19,5

2004

9,8

0,4

0,9

5,5

3,0

19,6

2005

9,6

0,2

0,6

5,5

3,0

18,8

2006 prel

7,2

0,0

0,5

5,4

2,9

16,0

Källa: Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar