STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

 

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Direktkonsumtion av ost och ägg 1960-2006, kg per person och år

10. Consumption of cheese and eggs 1960-2006, kg per person and year

År

Hårdost

Smältost

Ost, andra slag

SUMMA OST

Ägg

1960

6,3

0,3

0,8

7,4

10,8

1961

6,4

0,3

0,7

7,4

10,8

1962

6,4

0,3

0,8

7,5

10,8

1963

6,4

0,3

0,8

7,6

10,7

1964

6,5

0,3

0,9

7,7

10,9

1965

6,5

0,3

1,0

7,8

10,9

1966

6,4

0,4

1,0

7,8

10,9

1967

6,5

0,4

1,1

8,0

11,0

1968

6,5

0,4

1,1

8,0

11,1

1969

6,8

0,5

1,2

8,5

11,1

 

 

 

 

 

 

1970

7,1

0,5

1,3

8,9

11,1

1971

7,1

0,5

1,3

8,9

11,1

1972

6,8

0,6

1,4

8,8

11,1

1973

7,0

0,6

1,5

9,2

11,1

1974

7,9

0,7

1,7

10,3

11,1

1975

8,5

0,7

1,9

11,1

11,1

1976

9,0

0,8

2,1

11,8

11,0

1977

9,3

0,8

2,0

12,1

11,1

1978

9,3

0,8

2,0

12,1

11,0

1979

9,8

0,9

2,2

12,9

11,2

 

 

 

 

 

 

1980

11,4

0,9

1,7

14,0

11,2

1981

11,4

0,9

1,9

14,2

11,3

1982

11,4

0,9

1,9

14,2

11,2

1983

11,6

0,9

2,0

14,5

11,2

1984

12,4

0,9

2,1

15,4

11,2

1985

11,9

0,9

2,1

14,9

12,3

1986

12,1

1,0

2,2

15,3

12,2

1987

12,2

0,9

2,3

15,5

11,7

1988

12,8

0,8

2,3

15,9

11,9

1989

12,3

0,8

2,3

15,5

11,6

 

 

 

 

 

 

1990

13,1

0,8

2,4

16,3

11,7

1991

12,4

0,8

2,3

15,5

11,2

1992

12,8

0,8

2,3

15,9

11,2

1993

13,3

0,7

2,2

16,2

11,0

1994

13,5

0,8

2,4

16,7

10,8

1995

13,3

0,8

2,4

16,4

10,4

1996

13,2

0,9

2,3

16,3

10,9

1997

12,6

0,9

2,5

15,9

10,7

1998

12,6

0,9

2,7

16,2

11,0

1999

12,8

0,9

2,9

16,6

10,8

 

 

 

 

 

 

2000

12,6

0,9

3,0

16,5

10,4

2001

12,5

1,2

3,2

16,9

9,9

2002

12,7

1,2

3,4

17,3

9,2

2003

12,7

1,2

3,5

17,4

9,2

2004

12,9

1,2

3,5

17,6

10,2

2005

12,9

1,2

3,6

17,6

9,8

2006 prel

13,0

1,2

3,6

17,8

10,0

Källa: Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar