STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

 

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Direktkonsumtion av fisk, kräft- och blötdjur 1960-2006, kg per person och år

11. Consumption of fish, crustaceans and molluscs 1960-2006, kg per person and year

År

SUMMA FÄRSK FISK

Filead fryst fisk

SUMMA KONSERVER OCH BEREDD FISK

Kräft- och blötdjur, färska, frysta, saltade, torkade, ej konserver

Kräft- och blötdjur, beredda eller konserverade

1960

11,5

1,1

4,9

0,4

0,3

1961

11,3

1,1

5,2

0,6

0,3

1962

10,9

1,3

5,1

0,7

0,3

1963

10,2

1,6

5,0

0,7

0,4

1964

10,5

1,6

7,5

0,6

0,4

1965

9,9

1,7

5,5

0,5

0,5

1966

9,1

1,9

5,7

0,3

0,5

1967

9,5

2,0

5,7

0,4

0,5

1968

8,8

2,0

5,6

0,6

0,5

1969

8,3

2,2

6,0

0,9

0,6

 

 

 

 

 

 

1970

7,6

2,4

6,3

0,8

0,8

1971

7,3

2,6

6,2

0,8

0,7

1972

7,7

2,6

5,9

0,9

0,7

1973

7,3

2,1

6,5

1,0

0,7

1974

6,3

2,1

6,2

0,9

0,8

1975

6,6

2,2

6,0

1,1

0,8

1976

5,9

2,3

6,8

1,4

0,9

1977

5,8

2,4

6,8

1,2

0,8

1978

5,2

2,4

7,0

1,1

0,9

1979

5,1

2,4

6,8

1,2

0,8

 

 

 

 

 

 

1980

5,6

2,4

6,8

1,4

0,8

1981

5,6

2,4

6,2

1,4

0,7

1982

6,1

2,3

6,2

1,6

0,8

1983

6,2

2,4

6,1

1,6

0,8

1984

6,1

2,3

6,6

1,5

0,9

1985

6,8

2,2

6,5

1,5

0,9

1986

6,8

2,6

6,8

1,3

1,0

1987

6,3

3,0

6,2

1,4

1,1

1988

6,6

2,7

6,4

1,4

1,0

1989

7,1

2,7

6,8

1,6

1,0

 

 

 

 

 

 

1990

6,5

2,7

6,7

1,5

1,2

1991

6,1

2,2

6,5

1,7

1,2

1992

6,0

2,3

6,2

1,8

1,3

1993

5,8

2,0

5,8

1,9

1,3

1994

6,0

2,3

6,0

2,0

1,4

1995

5,9

2,0

5,8

1,9

1,1

1996

6,5

2,0

5,8

2,1

1,3

1997

5,9

2,1

6,1

1,9

1,2

1998

5,7

2,0

7,1

1,4

1,5

1999

5,7

2,0

7,1

1,5

1,6

 

 

 

 

 

 

2000

..

1,9

7,4

..

1,6

2001

..

2,4

7,6

..

1,7

2002

..

2,6

8,1

..

1,6

2003

..

2,5

8,2

..

1,9

2004

..

2,7

8,9

..

1,8

2005

..

3,1

9,3

..

2,1

2006 prel

..

3,2

10,2

..

1,9

Källa: Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar