STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

 

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Direktkonsumtion av socker 1960-2006, kg per person och år

12. Consumption sugar 1960-2006, kg per person and year

År

Bitsocker

Strö-, farin-, flor- och pärlsocker

Sirap

1960

7,8

20,1

1,0

1961

7,8

18,1

1,0

1962

7,4

18,8

1,0

1963

7,3

17,4

0,8

1964

7,4

16,8

0,7

1965

7,2

15,3

0,8

1966

6,8

15,6

0,7

1967

6,6

15,4

0,5

1968

6,5

14,3

0,5

1969

6,3

14,2

0,5

 

 

 

 

1970

6,4

14,5

0,5

1971

6,1

15,8

0,5

1972

5,9

16,3

0,5

1973

5,9

16,3

0,5

1974

5,8

15,4

0,5

1975

5,5

15,7

0,6

1976

5,3

15,5

0,5

1977

4,8

14,6

0,6

1978

4,5

14,8

0,5

1979

4,3

15,6

0,5

 

 

 

 

1980

4,3

15,1

0,5

1981

4,1

16,2

0,6

1982

3,8

15,9

0,6

1983

3,6

16,3

0,5

1984

3,5

15,3

0,5

1985

3,3

15,1

0,5

1986

3,1

15,2

0,5

1987

2,9

13,7

0,5

1988

2,5

12,8

0,5

1989

2,4

12,2

0,4

 

 

 

 

1990

2,3

11,6

0,4

1991

2,1

11,8

0,5

1992

2,0

11,9

0,4

1993

1,9

11,6

0,5

1994

2,0

11,5

0,4

1995

1,5

9,8

0,4

1996

1,6

10,3

0,4

1997

1,5

9,9

0,4

1998

1,5

9,7

0,4

1999

1,4

8,7

0,3

 

 

 

 

2000

1,3

8,8

0,4

2001

1,3

8,1

0,4

2002

1,1

7,6

0,3

2003

1,0

7,5

0,3

2004

0,9

7,1

0,3

2005

0,8

6,6

0,3

2006 prel

0,8

5,8

0,3

Källa: Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar