STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

 

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Direktkonsumtion av kaffe och te 1960-2006, kg per person och år

15. Consumption of coffee and tea 1960-2006, kg per person and year

År

Kaffe, rostat

Te

Kaffe- och teextrakt (t.ex. snabbkaffe)

1960

8,0

0,1

0,0

1961

8,5

0,1

0,0

1962

8,7

0,1

0,0

1963

9,4

0,2

0,0

1964

9,7

0,2

0,0

1965

10,1

0,2

0,0

1966

9,9

0,2

0,0

1967

10,6

0,2

0,0

1968

10,9

0,2

0,0

1969

10,7

0,2

0,0

 

 

 

 

1970

10,8

0,2

0,0

1971

10,7

0,2

0,0

1972

10,6

0,3

0,0

1973

10,6

0,3

0,0

1974

10,6

0,3

0,0

1975

10,8

0,3

0,0

1976

11,3

0,3

0,1

1977

8,2

0,4

0,1

1978

9,3

0,3

0,1

1979

9,6

0,4

0,2

 

 

 

 

1980

9,6

0,3

0,2

1981

9,6

0,3

0,2

1982

9,9

0,3

0,2

1983

8,9

0,3

0,2

1984

9,4

0,4

0,2

1985

9,0

0,3

0,2

1986

8,9

0,4

0,2

1987

9,0

0,4

0,2

1988

8,8

0,3

0,2

1989

8,8

0,3

0,2

 

 

 

 

1990

9,0

0,3

0,2

1991

8,9

0,3

0,2

1992

8,5

0,3

0,2

1993

8,5

0,3

0,3

1994

8,7

0,3

0,2

1995

7,5

0,3

0,1

1996

8,4

0,3

0,2

1997

7,7

0,3

0,3

1998

7,5

0,3

0,2

1999

7,5

0,3

0,2

 

 

 

 

2000

7,0

0,4

0,4

2001

7,0

0,3

0,6

2002

7,6

0,3

0,4

2003

7,5

0,3

0,3

2004

7,9

0,3

0,4

2005

7,7

0,3

0,4

2006 prel

8,1

0,2

0,4

Källa: Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar