STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

 

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Totalkonsumtion av mjöl och gryn, socker och ägg 1960-2006, kg per person och år

16. Total consumption of flour and grain 1960-2006, kg per person and year

År

SUMMA MJÖL OCH GRYN

Socker och sirap (vitsockervärde)

Ägg

1960

70,7

44,9

11,8

1961

66,0

43,8

12,0

1962

65,4

43,4

12,0

1963

64,5

43,3

11,6

1964

67,1

41,5

11,8

1965

66,1

42,5

11,6

1966

64,5

43,1

11,5

1967

62,9

43,5

11,9

1968

61,5

42,9

12,0

1969

60,7

43,3

12,3

 

 

 

 

1970

60,7

44,0

12,7

1971

60,1

44,6

12,5

1972

58,9

44,8

12,6

1973

60,1

44,3

12,7

1974

60,8

45,1

12,6

1975

59,5

43,2

12,7

1976

61,2

44,9

12,3

1977

62,0

41,1

12,7

1978

59,7

40,7

13,4

1979

61,5

41,9

12,9

 

 

 

 

1980

63,6

42,1

13,2

1981

63,8

42,0

13,2

1982

63,9

41,8

13,2

1983

64,6

42,4

12,7

1984

66,0

43,6

13,8

1985

66,4

43,8

14,0

1986

67,2

43,7

13,8

1987

66,7

43,1

13,4

1988

67,0

43,5

14,1

1989

67,2

43,5

13,8

 

 

 

 

1990

68,6

42,6

13,6

1991

67,7

43,4

12,8

1992

68,2

43,6

12,7

1993

69,2

44,1

12,4

1994

68,8

49,5

12,5

1995

68,1

40,5

12,0

1996

66,8

42,0

12,5

1997

68,1

42,0

12,1

1998

71,2

42,7

12,3

1999

70,1

42,1

11,9

 

 

 

 

2000

75,4

42,8

12,0

2001

73,2

44,6

11,8

2002

73,6

41,3

11,3

2003

74,8

40,6

11,5

2004

70,9

39,9

12,4

2005

71,2

39,5

12,0

2006 prel

71,6

41,8

12,3

Källa: Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar