STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

 

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Totalkonsumtion av mjölk och grädde 1960-2006, kg/liter per person och år

18. Total consumption of milk and cream 1960-2006, kg/litre per person and year

År

Konsumtionsmjölk (liter)

Syrade produkter (liter)

Tjock grädde

Tunn grädde

1960

169,8

..

3,5

2,7

1961

..

..

3,8

2,6

1962

..

..

3,9

2,5

1963

..

..

3,9

2,5

1964

154,6

..

4,1

2,4

1965

152,6

..

4,2

2,4

1966

152,1

..

4,1

2,3

1967

149,3

..

4,2

2,3

1968

151,1

..

4,3

2,4

1969

149,8

..

4,2

2,4

 

 

 

 

 

1970

151,6

13,6

4,2

2,5

1971

152,2

14,1

4,0

2,5

1972

151,9

14,8

4,1

2,4

1973

152,8

16,1

4,2

2,4

1974

154,5

16,6

4,4

2,4

1975

158,8

19,1

4,7

2,5

1976

163,0

19,4

4,7

2,5

1977

162,8

20,1

4,8

2,4

1978

162,4

21,3

4,9

2,5

1979

161,3

22,3

5,1

2,6

 

 

 

 

 

1980

162,1

22,9

5,3

2,6

1981

160,3

23,0

5,3

2,6

1982

156,9

24,3

5,4

2,5

1983

156,0

24,9

5,4

2,4

1984

154,4

25,6

5,3

2,4

1985

151,2

25,7

5,9

2,4

1986

144,6

26,1

6,3

2,4

1987

141,6

25,9

6,4

2,4

1988

139,5

26,9

6,4

2,4

1989

135,3

27,7

6,5

2,3

 

 

 

 

 

1990

130,0

27,2

6,5

2,6

1991

126,6

27,3

6,6

2,5

1992

124,3

27,7

6,8

2,5

1993

122,5

27,4

7,0

2,5

1994

119,9

28,4

7,1

2,7

1995

118,8

28,2

7,4

2,8

1996

118,6

28,0

7,6

2,9

1997

116,4

29,8

7,6

2,8

1998

114,8

29,8

7,5

2,9

1999

112,7

30,6

7,6

3,1

 

 

 

 

 

2000

113,9

29,8

7,1

3,7

2001

113,2

31,0

7,1

4,1

2002

112,9

31,6

6,7

3,6

2003

111,2

31,6

6,5

3,7

2004

110,4

31,7

6,2

3,8

2005

108,1

32,5

6,2

3,7

2006 prel

103,1

33,2

6,3

3,6

Källa: Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar