STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

 

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade varor (KPI-J), 1975=100 och 1980=100

24. Consumer price index, food from regulated agricultural products 1975=100 and 1980=100

År

KPI-J 1975=100

KPI-J 1980=100

 

Mjöl, gryn och bröd

Nötkött

Griskött

Fjäderfäkött

Charkuterivaror och kött-konserver

1975

100

..

..

..

..

1976

114

..

..

..

..

1977

124

..

..

..

..

1978

135

..

..

..

..

1979

143

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

1980

159

100

100

100

100

1981

181

118

126

110

119

1982

208

134

149

116

138

1983

235

153

170

121

157

1984

262

180

188

142

180

1985

284

189

203

151

197

1986

303

200

211

168

207

1987

314

206

219

172

220

1988

346

222

231

176

242

1989

380

232

243

190

263

 

 

 

 

 

 

1990

419

241

260

190

294

1991

438

237

254

185

299

1992

418

232

239

170

285

1993

412

227

238

154

279

1994

401

227

241

146

279

1995

391

208

228

139

273

1996

367

185

210

130

254

1997

367

174

214

127

254

1998

370

176

200

126

253

1999

379

174

190

130

254

 

 

 

 

 

 

2000

385

177

198

130

256

2001

390

192

224

132

267

2002

400

191

226

135

274

2003

401

195

224

131

271

2004

401

192

224

131

268

2005

398

202

228

130

266

2006

395

213

236

129

266

Källa: SCB:s prisstatistik