STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

 

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Direktkonsumtion av rotfrukter och beredda köksväxter 1960-2006, kg per person och år

5. Consumption of root vegetables and processed vegetables 1960-2006, kg per person and year

År

Morötter

Övriga rotfrukter

SUMMA ROT-FRUKTER

Rotfrukter och övriga köksväxter, frysta eller torkade

Köksväxter, inlagda i ättika

Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än genom inläggning i ättika

1960

..

..

7,2

2,4

1,5

3,0

1961

..

..

7,2

2,3

1,8

3,4

1962

..

..

7,0

2,2

2,0

3,6

1963

..

..

7,6

2,3

2,3

4,0

1964

..

..

7,7

2,3

2,7

4,3

1965

..

..

7,8

2,4

2,3

4,3

1966

..

..

8,7

2,6

2,4

4,2

1967

..

..

8,8

2,7

3,1

4,2

1968

..

..

8,3

2,9

2,9

4,0

1969

..

..

7,7

3,1

3,0

3,9

 

 

 

 

 

 

 

1970

..

..

8,6

3,2

3,0

4,0

1971

..

..

8,9

3,1

3,3

4,2

1972

..

..

8,2

3,5

3,1

4,1

1973

..

..

7,6

3,7

3,0

3,9

1974

..

..

8,3

3,8

2,8

4,2

1975

..

..

7,9

4,1

3,5

4,6

1976

..

..

6,4

4,5

3,2

4,7

1977

..

..

6,3

4,4

2,9

4,5

1978

..

..

6,1

4,4

3,2

5,0

1979

..

..

6,1

4,5

3,4

4,8

 

 

 

 

 

 

 

1980

..

..

6,1

4,4

3,4

5,2

1981

..

..

7,2

4,6

3,3

4,7

1982

..

..

6,7

4,6

3,5

4,0

1983

..

..

7,6

4,7

3,3

3,9

1984

6,6

1,9

8,5

4,8

3,0

4,1

1985

6,6

2,4

9,0

4,9

3,1

4,0

1986

6,5

2,7

9,2

4,8

3,5

4,3

1987

5,9

2,0

8,0

4,9

3,5

4,3

1988

6,1

2,1

8,1

4,8

4,2

8,3

1989

5,9

2,0

7,9

4,8

3,5

8,6

 

 

 

 

 

 

 

1990

7,4

1,5

9,0

4,8

3,4

8,8

1991

6,2

1,5

7,7

4,7

3,7

8,4

1992

6,4

1,8

8,2

4,7

3,2

8,3

1993

7,0

1,5

8,5

4,7

3,1

8,3

1994

6,7

1,7

8,4

4,7

3,3

8,3

1995

8,2

1,5

9,6

4,8

3,1

7,7

1996

8,9

1,7

10,6

4,7

3,2

8,1

1997

9,4

1,7

11,1

4,5

3,3

7,9

1998

9,7

1,6

11,3

4,7

3,4

8,1

1999

8,8

1,6

10,4

4,6

3,5

9,4

 

 

 

 

 

 

 

2000

8,0

1,4

9,4

5,1

3,3

9,3

2001

7,6

1,6

9,1

5,3

3,4

9,9

2002

7,4

1,1

8,5

5,6

3,3

10,1

2003

8,5

1,1

9,6

5,7

3,5

11,1

2004

10,0

1,0

11,0

5,8

3,5

11,4

2005

8,0

1,4

9,4

6,0

3,6

10,3

2006 prel

9,2

1,2

10,5

6,0

3,5

11,4

Anm. Naturakonsumtion ingår inte fr.o.m. 1988.

Källa: Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar