Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Mjölk, grädde, ost, ägg och matfett, kg per person och år

4b. Milk, cream, cheese, eggs and fats, kg per capita and year

Vara

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2011

2012 prel.

60

Jordbrukarnas direktförsäljning och hemmaförbrukning av mjölk1

37,6

11,5

5,5

2,8

1,4

0,6

0,6

0,5

61

Lättmjölk samt minimjölk
 <1,0 %1, 2

4,6

22,2

56,1

36,3

23,7

18,5

17,5

17,0

62

Mellanmjölk m.m. 1,0—2,0 %1

.

.

.

34,2

49,8

48,3

46,2

45,4

63

Standardmjölk >2,0 %1

116,1

117,3

98,7

54,3

36,8

26,4

24,9

24,4

64/66

Syrade produkter <1,0 %1

..

2,1

3,9

7,0

7,1

6,7

6,3

5,6

67

Syrade produkter
1,0—2,0 %1

..

..

..

1,1

4,1

5,0

5,2

5,5

65/68

Syrade produkter >2,0 %1, 3

7,7

11,3

18,7

19,2

18,3

21,0

21,2

21,1

69

Summa mjölk1

166,0

164,4

182,9

154,8

141,2

126,4

121,9

119,6

70

Tunn grädde <29 %4

2,7

2,0

1,7

1,3

2,0

2,0

1,9

2,0

71

Gräddfil, inklusive matyoghurt

.

0,5

0,9

1,1

1,6

1,6

1,5

1,5

72

Tjock grädde >29 %4

2,9

3,7

4,8

6,2

6,3

7,0

7,2

7,6

73

Summa grädde

5,6

6,1

7,4

8,5

9,9

10,6

10,6

11,0

74

Mjölkpulver

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

75

Hårdost5

6,3

7,1

11,4

13,1

12,6

13,8

12,5

12,3

76

Smältost

0,3

0,5

0,9

0,8

0,9

1,2

1,2

1,0

77-78

Ost, andra slag5

0,8

1,3

1,7

2,4

3,0

4,1

4,6

5,1

79

Summa ost5

7,4

8,9

14,0

16,3

16,5

19,0

18,2

18,4

80

Ägg6

10,8

11,1

11,2

11,7

10,4

10,6

10,7

11,7

82

Smör

9,3

5,4

3,5

2,2

1,3

2,3

2,5

2,9

83

Hushållsmargarin exklusive lättmargarin7

12,2

15,0

15,7

11,6

8,7

5,6

5,9

6,3

84

Lättmargarin

.

.

1,9

4,3

4,9

3,6

3,9

5,3

85

Summa smör och margarin

21,6

20,4

21,1

18,2

14,9

11,4

12,3

14,6

87

Matolja8

..

..

..

0,8

0,9

1,4

2,6

1,5

88

SUMMA MATFETT

21,6

20,4

21,1

19,0

15,8

12,8

14,9

16,1


1 Uppgifterna avser liter per person och år.

2 Inkl. skummjölk 1960–1975.

3 Exkl. import av frukt- och bäryoghurt år 1970–1980. Uppgiften för år 1960 avser samtliga syrade produkter.

4 Fr.o.m. år 2000 används fetthaltsgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %.

5 Uppgifterna 1960–1980 är inte helt jämförbara med dem som redovisats för senare år.

6 Uppgifterna är osäkra p.g.a. bristfälligt grundmaterial.

7 Fr.o.m. 1980 ingår Bregott.

8 Uppgifterna fr.o.m. år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år.