Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Fördelning av energitillförseln på protein, fett, kolhydrater och alkohol 1940–2014, procent

11. Distribution of supply of energy in protein, fat, carbohydrates and alcohol 1940–2014, percent

År

 

Protein

 

Fett

 

Kolhydrater

 

Alkohol

 

Summa

1940

11,6

33,0

55,4

..

100

1945

12,1

32,6

55,3

..

100

1950

11,6

36,9

51,5

..

100

1955

11,7

38,5

49,8

..

100

1960

10,8

39,2

50,0

..

100

1965

11,0

40,0

49,0

..

100

1970

11,4

39,3

49,3

..

100

1975

12,0

39,4

48,6

..

100

1980

12,4

40,1

47,4

..

100

1980

11,8

38,7

46,4

3,1

100

1985

11,8

38,5

46,8

2,9

100

1990

12,0

37,2

47,8

3,0

100

1995

12,7

36,6

47,6

3,1

100

2000

13,1

35,5

48,4

3,0

100

2005

13,4

35,2

48,3

3,0

100

2010

14,0

35,0

46,0

3,0

98

2012

13,7

35,8

45,8

3,2

98

2013

13,7

 

35,7

 

45,9

 

3,2

 

99

2014 prel.

 

13,9

 

36,5

 

45,3

 

2,8

 

99


Anm. I och med att Livsmedelsverket tog över näringsvärdeberäkningarna fr.o.m. beräkningsåret 1992 reviderades beräkningarna från år 1980 och framåt, vilket innebär att andra radens data från år 1980 inte är helt jämförbara med tidigare år.

Fr.o.m. 1995 beräknas energimängden med faktorerna 17 kJ/g för protein och kolhydrater, 37,0 kJ/g för fett och med 29,0 kJ/g