Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Kolhydrattillförsel 1960–2014 per person och dag

15. Supply of carbohydrates 1960–2014 per capita and day

 

Gram per person och dag

Procent

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2012

2013

2014

2014

 prel.

 prel.

Bröd och spannmåls-
produkter

141

133

134

147

154

172

162

159

164

46

Kött och kött­-varor

3

3

5

4

4

5

4

4

4

1

Fisk, kräft- och blötdjur1

0

0

1

1

1

2

2

2

3

1

Mjölk

22

22

25

22

21

19

18

18

17

5

Grädde och mjölkpulver

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Ost

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

Ägg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Matfett2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

Köksväxter

34

47

9

12

11

11

11

11

11

3

Frukt och bär

..

..

36

40

38

35

36

36

34

10

Potatis och potatisprodukter

38

33

31

30

26

31

31

31

31

9

Socker och
sirap

78

58

54

39

29

19

18

19

17

5

Andra livs-
­medel3

16

24

32

36

44

50

53

52

47

13

Malt- och läske­drycker4

12 4

22 4

11 5

16 5

23 5

25 5

25 5

25 5

26 5

7 5

Totalt livs-
­medel

346

344

340

349

354

370

364

361

357

99

Alkoholhaltiga drycker

..

..

2 4

3 4

3 4

4 4

4 4

4 4

2 4

1 4

Totalt

..

..

342

352

357

375

369

366

359

100


Anm. Fr.o.m. 1995 ingår inte kostfibrer i kolhydratvärdet.

1 Inkl. konserver och andra beredningar.

2 Smör, Bregott och övrigt matfett.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.

4 Inkl. starköl vars kolhydratinnehåll enligt äldre beräkningar (då energin från alkohol räknades som kolhydrater) utgör 0,4 g (1960), 1,3 g (1970) resp. 3,6 g (1980) och enligt nya beräkningar ca 1–2,8 g per person och dag 1980- 2014.

5 Exkl. starköl (se not 4).