Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Tillförsel av C-vitaminer 1960–2014 per person och dag

17. Supply of vitamin C 1960–2014 per capita and day

 

Milligram per person och dag

Procent

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2012

2013

2014

2014

 prel.

 prel.

Bröd och spannmåls-
produkter

0

0

2

2

1

1

1

1

1

1

Kött och kött­-varor

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Fisk, kräft- och blötdjur1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mjölk

9

8

0

0

4

0

0

0

2

1

Grädde och mjölkpulver

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ägg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Matfett2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Köksväxter

12

17

21

27

43

56

59

59

54

36

Frukt och bär

28

37

46

45

45

39

43

42

40

27

Potatis och
potatisprodukter

17

13

18

17

14

31

33

32

32

22

Socker och
sirap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andra livs-
­medel3

0

0

1

2

3

5

4

4

1

0

Malt- och läske­drycker

0

0

0

0

0

15

19

18

19

13

Totalt livs­-
medel

66

75

89

94

112

149

160

158

149

100

Alkoholhaltiga drycker

..

..

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

..

..

89

94

112

149

160

158

149

100


1 Inkl. konserver och andra beredningar.

2 Smör, Bregott och övrigt matfett.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.