Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Tillförsel av kalcium 1980–2014 per person och dag

19. Supply of calcium 1980–2014 per capita and day

 

Milligram per person och dag

Procent

1980

1990

2000

2010

2012

2013

2014

2014

 prel.

 prel.

Bröd och spann-
målsprodukter

108

109

108

130

121

114

119

11

Kött och kött-varor

27

23

27

33

31

31

30

3

Fisk, kräft- och blötdjur1

14

15

15

23

18

19

21

2

Mjölk

542

456

450

403

381

378

369

33

Grädde och mjölkpulver

16

18

23

24

25

23

24

2

Ost

249

285

283

317

289

290

309

28

Ägg

14

14

13

13

15

14

14

1

Matfett2

8

9

9

3

2

2

2

0

Köksväxter

37

49

55

59

69

67

68

6

Frukt och bär

30

30

28

42

43

42

45

4

Potatis och
potatisprodukter

9

9

10

11

11

11

11

1

Socker och
sirap

2

2

1

1

1

1

1

0

Andra livs-
­medel3

78

83

82

78

81

81

77

7

Malt- och läske­drycker

8

10

13

11

11

11

11

1

Totalt livs-
­medel

1 142

1 112

1 117

1 149

1 096

1 085

1 101

99

Alkoholhaltiga drycker

6

8

11

15

16

16

11

1

Totalt

1 148

1 120

1 128

1 164

1 112

1 101

1 112

100


1 Inkl. konserver och andra beredningar.

2 Smör, Bregott och övrigt matfett.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.