Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Energitillförsel 1960–2015 per person och dag

12. Supply of energy 1960–2015 per capita and day

 

kJ per person och dag

Procent

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2013

2014

2015

2015

 prel.

 prel.

Bröd och spannmålsprodukter

3 138

2 958

3 028

3 341

3 548

4 029

3 711

3 827

3 831

28

Kött och köttvaror

1 285

1 361

1 321

1 184

1 418

1 771

1 737

1 725

1 728

13

Fisk, kräft- och blötdjur1

197

214

220

243

237

378

385

428

379

3

 

 

Mjölk

1 186

1 110

1 129

927

846

765

718

681

671

5

Grädde och

180

214

247

304

327

357

348

355

381

 

3

 

mjölkpulver

Ost

306

360

544

623

599

678

638

675

683

5

Ägg

172

176

166

173

153

147

159

154

156

1

Matfett2

1 910

1 822

1 747

1 453

1 193

1 007

1 076

1041

1137

8

 

 

Köksväxter

700

909

205

275

284

307

319

303

307

2

Frukt och bär

..

..

692

781

743

842

869

896

903

7

Potatis och potatisprodukter

725

658

625

634

617

756

864

873

871

6

 

 

Socker och sirap

1 349

1 006

919

660

485

317

318

286

272

2

Andra livs-medel3

461

679

891

1 021

1 261

1 446

1 489

1 372

1 330

10

Malt- och
läske­drycker4

203

352

259

361

465

461

465

475

485

4

Totalt livsmedel

11 812

11 819

11 993

11 981

12 179

13 262

13 096

13 091

13 134

97

Alkoholhaltiga drycker

(194)5

(260)5

326

328

361

473

474

380

377

3

Totalt

12 006

12 079

12 319

12 309

12 540

13 734

13 570

13 470

13 511

100

Varav:

Vegetabilier6, 7

7 462

7 517

8 107

8 165

8 133

8 705

8 646

8 597

8 651

64

Animalier7

4 147

3 950

3 627

3 454

3 581

4 096

3 985

4 018

3 998

30


1 Inkl. konserver och andra beredningar.

2 Smör, Bregott och övrigt matfett.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.

4 Exkl. starköl.

5 Uppskattning av energitillförseln från vin- och spritdrycker.

6 Inkl. matfett och honung.

7 Malt- och läskedrycker samt alkoholhaltiga drycker har varken räknats till vegetabilier eller animalier.