Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Direktkonsumtion av mjöl, bröd och spannmålsprodukter, kg per person och år
2. Totalkonsumtion av mjöl och gryn, kg per person och år
3. Direkt- och totalkonsumtion av mjöl och gryn, kg per person och år
4. Totalkonsumtion av kött, kg per person och år
5. Direktkonsumtion av vissa fiskprodukter, kg per person och år
6. Direktkonsumtion av mjölk, liter per person och år
7. Direktkonsumtion av syrade produkter, liter per person och år
8. Totalkonsumtion av mjölkprodukter, liter och kg per person och år
9. Totalkonsumtion av matfett, kg per person och år
10. Direktkonsumtion av frukt, kg per person och år
11. Direktkonsumtion av rotfrukter och färska köksväxter, kg per person och år
12. Totalkonsumtion av köksväxter, frukt och bär, kg per person och år
13. Direkt- och totalkonsumtion av socker och sirap, kg per person och år
14. Fördelning av totalkonsumtion av socker, kg per person och år
15. Direktkonsumtion av kaffe och te, kg per person och år
16. Direktkonsumtion av glass samt choklad- och konfektyrvaror, liter respektive kg per person och år
17. Direktkonsumtion av malt- och läskedrycker samt mineralvatten, liter per person och år
18. Direktkonsumtion av starköl, vin och sprit, liter per person och år
19. Olika varugruppers bidrag till energitillförseln åren 1980, 1990, 2000, 2010 och 2015, procent
     

1. Direktkonsumtion av mjöl, bröd och spannmålsprodukter, kg per person och år

1. Direct consumption of flour, bread and cereals, kg per capita and year

2. Totalkonsumtion av mjöl och gryn, kg per person och år

2. Total consumption of flour and hulled grains, kg per person and year

 

3. Direkt- och totalkonsumtion av mjöl och gryn, kg per person och år

3. Direct and total consumption of flour and hulled grains, kg per capita and year

4. Totalkonsumtion av kött, kg per person och år

4. Total consumption of meat, kg per capita and year

 

 

 

5. Direktkonsumtion av vissa fiskprodukter, kg per person och år

5. Direct consumption of some fish products, kg per capita and year

6. Direktkonsumtion av mjölk, liter per person och år

6. Direct consumption of milk, liters per capita and year

 

 

 

7. Direktkonsumtion av syrade produkter, liter per person och år

7. Direct consumption of fermented milk, liters per capita and year

 

8. Totalkonsumtion av mjölkprodukter, liter och kg per person och år

8. Total consumption of milk products, liters and kg per capita and year

 

 

9. Totalkonsumtion av matfett, kg per person och år

9. Total consumption of edible fats, kg per capita and year

 

10. Direktkonsumtion av frukt, kg per person och år

10. Direct consumption of fruit, kg per capita and year

 

11. Direktkonsumtion av rotfrukter och färska köksväxter, kg per person och år

11. Direct consumption of root vegetables and fresh vegetables, kg per capita and year

 

12. Totalkonsumtion av köksväxter, frukt och bär, kg per person och år

12. Direct consumption of vegetables, fruit and berries kg per capita and year

 

13. Direkt- och totalkonsumtion av socker och sirap, kg per person och år

13. Direct and total consumption of sugar and suryp, kg per capita and year

14. Fördelning av totalkonsumtion av socker, kg per person och år

14. Division of the total consumption of sugar, kg per capita and year

15. Direktkonsumtion av kaffe och te, kg per person och år

15. Direct consumption of coffee and tea, kg per capita and year

16. Direktkonsumtion av glass samt choklad- och konfektyrvaror, liter respektive kg per person och år

16. Direct consumption of ice cream, chocolate and confectionery, kg and liters per capita and year

 

 

17. Direktkonsumtion av malt- och läskedrycker samt mineralvatten, liter per person och år

17. Direct consumption of beer, soft drinks and mineral water, liters per capita and year

18. Direktkonsumtion av starköl, vin och sprit, liter per person och år

18. Direct consumption of beer, wine and spirits, liters per capita and year

 

19. Olika varugruppers bidrag till energitillförseln åren 1980, 1990, 2000, 2010 och 2015, procent

19. Different foodstuffs’ contribution to the supply of energy 1980, 1990, 2000, 2010 and 2015, percent