Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 44 SM 1601

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll
Uppgifter t.o.m. 2015
Food consumption and nutritive values, data up to 2015
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Livsmedelskonsumtionens utveckling

 

Under perioden 1980–2015 har totalkonsumtionen av kött per person och år ökat med 37 % till 88 kg, köksväxter med 99 % till 82 kg och frukt med 33 % till 111 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 115 liter per person och år, en minskning med 38 %. Även konsum­tionen av matfett har minskat under perioden, från 25 till 18 kg per person och år, en minskning med 27 %. Totalkonsumtionen av mjöl och gryn var som högst i början av 2000-talet, för att sedan minska och 2015 uppgå till 63 kg per person och år vilket är i nivå med 1980 års konsumtion.

Totalkonsumtionen av socker och sirap år 2015 var 41 kg per person och år och har varierat mellan 41–49 kg under perioden 1980–2015. Samtidigt har direktkonsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, cider m.m. ökat kraftigt, dock har ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000.

År 2015 var direktkonsumtionen av choklad- och konfektyrvaror 15 kg per person, vilket motsvarar en ökning med 50 % sedan 1980. Konsumtionen av läskedrycker, cider m.m. har tredubblats till 99 liter från år 1980 till år 2015. I detta ingår också konsumtion av mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av socker eller aromämnen.

Under perioden 1980–2015 har den totala energitillförseln från livsmedel (exklusive alkohol) ökat från 12 000 till 13 100 kJ (eller 2 900 till 3 100 kcal) per person och dag, motsvarande 9 %.