Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Bröd och spannmålsprodukter, miljoner kg

1b. Bröd och spannmålsprodukter, kg per person och år

2a. Kött och köttvaror, miljoner kg

2b. Kött och köttvaror, kg per person och år

3a. Fisk, kräftdjur och blötdjur, miljoner kg

3b. Fisk, kräftdjur och blötdjur, kg per person och år

4a. Mjölk, grädde, ost, ägg och matfett, miljoner kg

4b. Mjölk, grädde, ost, ägg och matfett, kg per person och år

5a. Köksväxter, miljoner kg

5b. Köksväxter, kg per person och år

6a. Frukter och bär m.m., miljoner kg

6b. Frukter och bär m.m., kg per person och år

7a. Potatis, potatisprodukter, socker, sirap, kaffe, te och kakao, miljoner kg

7b. Potatis, potatisprodukter, socker, sirap, kaffe, te och kakao, kg per person och år

8a. Andra livsmedel, malt- och läskedrycker, mineralvatten samt alkoholhaltiga drycker, miljoner kg

8b. Andra livsmedel, malt- och läskedrycker, mineralvatten samt alkoholhaltiga drycker, kg per person och år

9a. Totalkonsumtion av vissa varor, miljoner kg eller liter

9b. Totalkonsumtion av vissa varor, kg eller liter per person och år

10. Näringsvärden 1960–2015 per person och dag

11. Fördelning av energitillförseln på protein, fett, kolhydrater och alkohol 1940–2015, procent

12. Energitillförsel 1960–2015 per person och dag

13. Proteintillförsel 1960–2015 per person och dag

14. Fettillförsel 1960–2015 per person och dag

15. Kolhydrattillförsel 1960–2015 per person och dag

16. Tillförsel av retinolekvivalenter 1960–2015 per person och dag

17. Tillförsel av C-vitaminer 1960–2015 per person och dag

18. Tillförsel av järn 1960–2015 per person och dag

19. Tillförsel av kalcium 1980–2015 per person och dag

20. Tillförsel av tiamin 1980–2015 per person och dag

21. Tillförsel av kostfiber 1980–2015 per person och dag

22. Tillförsel av alkohol 1960–2015, gram per person och dag

23. Faktisk och rekommenderad näringstäthet för vitaminer och mineraler 1960–2015, milligram per MJ

  

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure