Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Tillförsel av retinolekvivalenter 1960–2015 per person och dag

16. Supply of retinol equivalents 1960–2015 per capita and day

 

RE per person och dag

Procent

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2013

2014

2015

2015

 prel.

 prel.

Bröd och spannmåls-
produkter

80

80

80

80

98

94

86

88

86

6

Kött och kött­-varor

90

100

250

250

571

616

575

376

384

26

Fisk, kräft- och blötdjur1

20

20

30

40

32

36

29

26

25

2

Mjölk

110

90

140

150

135

87

87

98

97

6

Grädde och mjölkpulver

30

40

60

60

74

77

75

81

88

6

Ost

40

50

100

90

99

108

100

106

108

7

Ägg

60

60

60

60

53

60

65

62

63

4

Matfett2

460

460

440

460

391

263

282

267

284

19

Köksväxter

50

70

370

410

392

232

336

326

323

22

Frukt och bär

10

10

30

30

21

11

11

10

11

1

Potatis och
potatisprodukter

0

0

0

0

3

1

6

6

6

0

Socker och
sirap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andra livs-
­medel3

10

10

40

40

24

28

24

26

25

2

Malt- och läske­drycker

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

Totalt livs-
­medel

950

990

1 600

1 670

1 892

1 613

1 676

1 475

1 499

100

Alkoholhaltiga drycker

..

..

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

..

..

1 600

1 670

1 892

1 613

1 676

1 475

1 499

100


Anm. Redovisningen sker numera i RE (=retinolekvivalenter) per person och dag. RE=summan av färdigbildad retinol i kosten och vitamin A aktivitet från beta-karoten.

1 Inkl. konserver och andra beredningar.

2 Smör, Bregott och övrigt matfett.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.