Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Tillförsel av järn 1960–2015 per person och dag

18. Supply of iron 1960–2015 per capita and day

 

Milligram per person och dag

Procent

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2013

2014

2015

2015

 prel.

 prel.

Bröd och spannmåls-
produkter

4,5

7,2

10,1

10,6

4,2

4,7

4,0

4,2

4,1

28

Kött och kött­-varor

3,0

3,3

3,3

3,0

3,7

4,5

4,4

4,3

4,4

30

Fisk, kräft- och blötdjur1

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,6

0,5

0,5

0,5

3

Mjölk

0,5

0,4

0,5

0,4

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

1

Grädde och mjölkpulver

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Ost

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

1

Ägg

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

3

Matfett2

0

0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Köksväxter

0,9

1,2

0,7

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

7

Frukt och bär

0,7

0,8

0,6

0,6

0,7

0,9

0,9

1,2

1,2

8

Potatis och
potatisprodukter

1,7

1,5

1,0

1,0

0,8

0,3

0,3

0,8

0,8

5

Socker och
sirap

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Andra livs-
­medel3

0,2

0,3

0,9

1,1

1,3

1,5

1,5

1,3

1,3

9

Malt- och läske­drycker

0,0

0,0

0,1

0,1

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

3

Totalt livs-
­medel

12,8

16

18,4

18,8

13,3

14,9

14,0

14,6

14,4

98

Alkoholhaltiga drycker

..

..

0,3

0,4

0,6

0,8

0,8

0,4

0,4

2

Totalt

..

..

18,7

19,2

13,9

15,7

14,8

15,0

14,7

100


Anm. Fr.o.m. 1995 har järnberikning av siktat mjöl och mjölprodukter upphört.

1 Inkl. konserver och andra beredningar.

2 Smör, Bregott och övrigt matfett.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.