Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 44 SM 1701

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll
Uppgifter till och med 2016
Food consumption and nutritive values, data up to 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Oförändrad totalkonsumtion av kött de senaste åren

Totalkonsumtionen, som mäter den totala förbrukningen av råvaror för humankonsumtion, av kött har under perioden 1980-2016 ökat med 38 % till 88 kg. Sedan 2010 har dock konsumtionen varit i stort sett oförändrad mellan 86-88 kg per person och år.

Från råvaror till förädlade livsmedel

För många varugrupper syns en långsiktig konsumtionsutveckling från livsmedel av råvarukaraktär till mer förädlade produkter. Totalkonsumtionen av socker och sirap har varierat mellan 41-49 kg per person och år under perioden 1980-2016, medan direktkonsumtionen av socker (bland annat strö- och bitsocker) har minskat med 69 %. Samtidigt har direktkonsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, cider m.m. ökat kraftigt, även om ökningstakten inte varit lika dramatiskt efter år 2000.

Samma utvecklingsmönster kan även urskiljas när det gäller för varugrupperna potatis, bröd och spannmålsprodukter samt mejeriprodukter. Under perioden 1980-2016 har kontinuerlig konsumtionsminskning av mjölk har skett, medan konsumtionen av ost har ökat.

Ökad energitillförsel

Från 1980 till 2016 har den totala energitillförseln från livsmedel (exklusive alkohol) ökat från 12 000 till 13 100 kJ (eller 2 900 till 3 100 kcal) per person och dag. Det är främst energitillförseln från protein som ökat under perioden, detta kan till stor del förklaras av ökad köttkonsumtion.