Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Andra livsmedel, malt- och läskedrycker, mineralvatten samt alkoholhaltiga drycker, kg per person och år

8b. Other food, beer and soft drinks, mineral waters and alcoholic beverages, kg per capita and year

Vara

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2014

2015

2015 prel.

142

Glass inklusive mixer innehållande fett1

..

6,7

12,2

13,2

11,8

9,9

9,3

9,0

9,2

143

Glass ej innehållande fett (saftis)1

..

0,5

0,6

0,7

0,7

0,5

0,6

0,6

0,5

144

Summa glass1

3,7

7,2

12,8

13,8

12,5

10,4

9,9

9,6

9,7

145

Kryddor inklusive senap

0,7

0,9

0,8

1,2

1,5

1,8

1,8

1,8

1,9

146

Salt2

2,2

2,0

1,8

1,5

1,3

1,1

1,0

1,0

1,0

148

Läskedrycker, cider m.m.1, 3

22,3

31,8

29,6

49,8

82,2

92,4

89,8

90,3

96,0

149

Mineralvatten och kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller aromämne1

5,2

5,6

6,8

9,7

8,3

7,3

9,8

7,5

7,4

150

Summa läskedrycker och mineral-
vatten1

27,5

37,4

36,4

59,5

90,6

99,7

99,6

97,8

103,4

151

Lättöl <2,25 %1, 4

9,7

5,4

13,8

12,6

7,4

3,6

3,0

2,9

2,9

152

Öl 2,25-3,5 %1, 5

26,2

8,9

23,0

28,6

23,1

14,7

12,4

12,8

12,6

Öl (mellanöl) 3,5-4,5 %1

.

39,1

.

.

.

.

.

.

.

153

Summa maltdrycker1

35,9

53,4

36,8

41,3

30,5

18,2

15,4

15,6

15,4

154

SUMMA MALT OCH KOLSYRADE LÄSKEDRYCKER SAMT MINERALVATTEN1

63,5

90,8

73,2

100,7

121,1

118,0

115,0

113,5

118,9

156

Starköl1, 5

1,3

3,8

11,0

19,0

25,3

32,5

32,9

32,8

33,1

157

Vin1, 5

3,3

6,3

9,5

12,2

16,3

23,7

24,2

23,8

23,7

158

Spritdrycker1, 5

5,7

6,6

7,0

4,4

2,8

2,9

2,4

2,4

2,5


1 Uppgifterna avser liter per person och år.

2 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt statistiskt material och är därför osäkra.

3 Inklusive mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av socker eller aromämne.

4 Svagdricka ingår.