Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Totalkonsumtion av vissa varor, miljoner kg eller liter

9a. Total consumption of some products, million kg or liters

 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2014

2015

2016 prel.

Totalt, miljoner kg

Vetemjöl1

381,0

365,5

390,5

442,6

528,5

452,2

447,2

435,5

447,3

Rågmjöl1

114,3

90,8

102,2

85,6

73,7

65,7

63,2

62,2

65,4

Gryn och mjöl av ris

10,2

13,7

19,2

35,7

38,4

55,1

57,1

61,1

65,1

Gryn och mjöl av havre och

korn m.m.2

23,5

18,4

16,4

23,5

28,6

47,0

56,1

61,6

56,0

Summa mjöl och gryn

529,0

488,4

528,3

587,4

669,2

620,0

623,7

620,5

633,8

Nötkött, vara med ben3

112,4

135,1

140,7

141,0

200,1

241,2

254,1

255,9

257,4

Kalvkött, vara med ben3

28,1

17,3

11,4

7,1

..

..

..

..

..

Fårkött, vara med ben

1,9

4,4

5,4

6,6

8,3

13,3

16,6

17,3

18,6

Hästkött, vara med ben

14,4

7,0

3,5

3,2

2,3

1,5

0,9

1,0

0,9

Griskött, vara med ben

183,2

225,5

286,9

262,0

313,6

346,7

340,5

334,4

332,7

Renkött, vara med ben4

2,0

2,3

1,5

2,6

1,5

1,6

1,2

1,1

1,3

Fjäderfäkött, urtagen vara15

11,6

26,9

40,8

50,4

113,5

172,3

207,4

219,5

234,7

Kött av vilt4, 5

5,6

6,8

19,9

23,8

18,8

18,3

17,7

17,7

16,6

Inälvor4, 5

20,5

23,9

21,4

18,2

15,5

14,9

13,5

12,9

13,1

Summa kött

379,7

449,2

531,5

514,9

673,6

809,9

852,0

859,7

875,1

Fisk, färsk och fryst 5, 6

123,4

135,9

153,4

148,3

..

..

..

..

..

Konserver och beredd fisk 5, 6

58,2

78,8

83,2

109,8

..

..

..

..

..

Summa fisk5, 6

181,6

214,7

236,6

258,1

..

..

..

..

..

Totalt, miljoner liter

Konsumtionsmjölk7

1 270,2

1 219,1

1 347,1

1 112,4

1 010,4

897,7

795,2

799,8

770,3

Syrade produkter

..

109,2

189,9

232,9

264,2

317,9

330,5

323,5

313,4

Totalt, miljoner kg

Tjock grädde8

26,2

33,6

43,8

55,4

63,2

75,3

74,4

80,1

83,9

Tunn grädde8

20,0

19,8

21,7

21,9

33,0

34,4

30,8

32,3

28,7

Ost (inklusive margarinost)

55,0

74,5

116,9

140,9

149,0

176,7

196,4

198,2

195,5

Smör

72,2

44,1

30,0

20,3

12,5

22,4

25,3

27,0

27,0

Hushållsmargarin och Bregott

91,6

120,9

131,0

100,8

76,9

54,1

55,5

60,4

61,8

Lättmargarin

.

.

15,7

37,2

44,2

33,5

45,8

48,2

48,5

Bagerimargarin

26,8

23,3

17,6

17,9

20,1

12,0

5,4

4,5

4,5

Bageri- och matolja14

5,2

7,5

6,5

6,4

8,5

20,4

24,4

27,2

24,6

Kokosfett, friteringsfett m.m.14

1,9

3,4

3,2

2,7

4,7

14,0

5,6

5,9

4,4

Ägg4, 9

88,4

101,9

110,0

116,6

106,5

125,6

135,1

140,0

146,0

Mawtpotatis4

672,0

678,0

694,8

715,5

741,7

784,0

810,6

819,2

829,6

Köksväxter, färska och frysta5, 10

178,7

260,4

267,5

365,0

472,6

560,2

645,5

650,7

655,0

Köksväxter, beredda5, 11, 12

34,3

57,2

73,7

105,8

111,3

144,8

146,8

151,5

162,6

Frukter och bär, färska och

frysta4, 5, 10

384,6

459,7

447,7

471,2

538,9

588,9

653,0

670,0

680,9

Frukter och bär, beredda5, 11, 12, 13, 14

94,8

206,5

245,4

301,1

307,7

335,0

401,7

407,8

358,3

Socker och sirap (vitsockervärde)5

336,2

354,2

349,8

364,8

427,3

445,1

419,0

404,8

424,8

Kaffe, rostat

59,8

87,2

79,5

76,7

61,7

82,8

72,3

73,6

80,2

Te

1,0

1,9

2,9

2,9

3,2

3,5

3,0

3,0

3,3


1 Uppgifterna från och med år 1995 baseras på en ny insamlingsmetod, därför är de inte helt jämförbara med tidigare år.

2 Från och med år 1998 ingår gryn av vete och råg.

3 Från och med år 1995 redovisas kalvkött tillsammans med nötkött.

4 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt underlag och är därför osäkra.

5 Från och med 1995 har beräkningarna räknats om enligt nya metoder och är inte helt jämförbara med tidigare års siffror, se även Fakta om statistiken.

6 Redovisas omräknat till hel färskvikt.

7 Inklusive jordbrukarnas hemmaförbrukning och direktförsäljning.

8 Från och med år 2000 används fetthaltgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %.

9 Uppgifterna från och med år 1994 är inte helt jämförbara med tidigare år. Från och med år 1995 ingår inte ägginnehållet i importerade och exporterade livsmedelsprodukter i beräkningarna (nettoexporten har tidigare uppgått till ca 2 miljoner kg).

10 Uppgifterna från och med år 1988 är inte helt jämförbara med tidigare år.

11 Redovisas i produktvikt.

12 Från och med år 2000 redovisas saft och juice av köksväxter tillsammans med beredda frukter och bär.

13 Köttsoppor ingår från och med år 1960.

14 Uppgifterna från och med år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år.

15 Från och med år 2005 ingår inte kasserade slaktkycklingar, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget.