Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Totalkonsumtion av vissa varor, kg eller liter per person och år

9b. Total consumption of some products, kg or liters per capita and year

 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2014

2015

2016 prel.

Kg per person och år

Vetemjöl1

50,9

45,4

47,0

51,7

59,6

48,2

46,1

44,4

45,1

Rågmjöl1

15,3

11,3

12,3

10,0

8,3

7,0

6,5

6,4

6,6

Gryn och mjöl av ris

1,4

1,7

2,3

4,2

4,3

5,9

5,9

6,2

6,6

Gryn och mjöl av havre och

korn m.m.2

3,1

2,3

2,0

2,7

3,2

5,0

5,8

6,3

5,6

Summa mjöl och gryn

70,7

60,7

63,6

68,6

75,4

66,1

64,3

63,3

63,9

Nötkött, vara med ben3

15,0

16,8

16,9

16,5

22,6

25,7

26,2

26,1

25,9

Kalvkött, vara med ben3

3,8

2,2

1,4

0,8

..

..

..

..

..

Fårkött, vara med ben

0,3

0,5

0,6

0,8

0,9

1,4

1,7

1,8

1,9

Hästkött, vara med ben

1,9

0,9

0,4

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

Griskött, vara med ben

24,5

28,0

34,5

30,6

35,3

37,0

35,1

34,1

33,5

Renkött, vara med ben4

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Fjäderfäkött, urtagen vara15

1,6

3,3

4,9

5,9

12,8

18,4

21,4

22,4

23,6

Kött av vilt4, 5

0,7

0,8

2,4

2,8

2,1

2,0

1,8

1,8

1,7

Inälvor4, 5

2,7

3,0

2,6

2,1

1,8

1,6

1,4

1,3

1,3

Summa kött

50,8

55,8

64,0

60,2

75,9

86,4

87,9

87,7

88,2

Fisk, färsk och fryst 5, 6

16,5

16,9

18,5

17,3

..

..

..

..

..

Konserver och beredd fisk 5, 6

7,8

9,8

10,0

12,8

..

..

..

..

..

Summa fisk5, 6

24,3

26,7

28,5

30,2

..

..

..

..

..

Liter per person och år

Konsumtionsmjölk7

169,8

151,6

162,1

130,0

113,9

95,7

82,0

81,6

77,6

Syrade produkter

..

13,6

22,9

27,2

29,8

33,9

34,1

33,0

31,6

Kg per person och år

Tjock grädde8

3,5

4,2

5,3

6,5

7,1

8,0

7,7

8,2

8,5

Tunn grädde8

2,7

2,5

2,6

2,6

3,7

3,7

3,2

3,3

2,9

Ost (inklusive margarinost)

7,4

9,3

14,1

16,5

16,8

18,8

20,3

20,2

19,7

Smör

9,7

5,5

3,6

2,4

1,4

2,4

2,6

2,8

2,7

Hushållsmargarin och Bregott

12,2

15,0

15,8

11,8

8,7

5,8

5,7

6,2

6,2

Lättmargarin

.

.

1,9

4,3

5,0

3,6

4,7

4,9

4,9

Bagerimargarin

3,6

2,9

2,1

2,1

2,3

1,3

0,6

0,5

0,5

Bageri- och matolja14

0,7

0,9

0,8

0,7

1,0

2,2

2,5

2,8

2,5

Kokosfett, friteringsfett m.m.14

0,3

0,4

0,4

0,3

0,5

1,5

0,6

0,6

0,4

Ägg4, 9

11,8

12,7

13,2

13,6

12,0

13,4

13,9

14,3

14,7


 

 

 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2014

2015

2016 prel.

Färskpotatis inklusive skalad potatis

86,8

68,8

64,9

60,4

47,1

43,3

45,1

45,1

47,1

Potatisinnehåll i förädlade produkter

3,0

15,5

18,7

23,2

36,5

40,3

38,5

38,5

36,5

Summa matpotatis4

89,8

84,3

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

Köksväxter, färska och frysta5, 10

23,9

32,4

32,2

42,6

53,3

59,7

66,6

66,4

66,0

Köksväxter, beredda5, 11, 12

4,6

7,1

8,9

12,4

12,5

15,4

15,1

15,5

16,4

Frukter och bär, färska och

frysta4, 5, 10

51,4

57,2

53,9

55,1

60,7

62,8

67,3

68,4

68,6

Frukter och bär, beredda5, 11, 12, 13, 14

12,7

25,7

29,5

35,2

34,7

35,7

41,4

41,6

36,1

Socker och sirap (vitsockervärde)5

44,9

44,0

42,1

42,6

48,2

47,5

43,2

41,3

42,8

Kaffe, rostat

8,0

10,8

9,6

9,0

7,0

8,8

7,5

7,5

8,1

Te

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3


1 Uppgifterna från och med år 1995 baseras på en ny insamlingsmetod, därför är de inte helt jämförbara med tidigare år.

2 Från och med år 1998 ingår gryn av vete och råg.

3 Från och med år 1995 redovisas kalvkött tillsammans med nötkött.

4 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt underlag och är därför osäkra.

5 Från och med 1995 har beräkningarna räknats om enligt nya metoder och är inte helt jämförbara med tidigare års siffror, se även Fakta om statistiken.

6 Redovisas omräknat till hel färskvikt.

7 Inklusive jordbrukarnas hemmaförbrukning och direktförsäljning.

8 Från och med. år 2000 används fetthaltgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %.

9 Uppgifterna från och med år 1994 är inte helt jämförbara med tidigare år. Från och med år 1995 ingår inte ägginnehållet i importerade och exporterade livsmedelsprodukter i beräkningarna.

10 Uppgifterna från och med. år 1988 är inte helt jämförbara med tidigare år.

11 Från och med år 2000 redovisas saft och juice av köksväxter tillsammans med beredda frukter och bär.

13 Köttsoppor ingår från och med år 1960.

14 Uppgifterna från och med år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år.

15 Från och med. år 2005 ingår inte kasserade slaktkycklingar, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget.