Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Näringsvärden 1960-2016 per person och dag

10. Nutritive values 1960-2016 per capita and day

År

Energi

Protein

Fett

Kolhydrater

Index (1960=100)

Energi

Protein

Fett

Kolhydrater

 

MJ

g

g

g

1960

11,8

74

119

346

100

100

100

100

1965

11,8

76

121

340

100

103

102

98

1970

11,8

78

119

344

100

105

100

99

1975

11,9

83

120

341

100

112

101

99

1980

12,2

89

125

343

103

120

105

98

 

1980

 

12,3

 

87

 

126

 

342

 

104

 

118

 

106

 

99

1985

12,2

86

125

343

103

116

105

99

1990

12,3

89

122

352

104

120

102

102

19951

11,9

89

118

334

101

120

99

97

20001

12,5

97

120

357

106

131

101

103

20051

12,9

102

123

367

109

138

103

106

20101

13,7

112

130

373

116

151

109

108

20141

13,5

110

133

359

 

114

149

111

103

20151

13,5

110

135

358

115

148

113

103

20161 prel.

13,5

109

134

356

114

148

113

103


Anm. I och med att Livsmedelsverket tog över näringsvärdeberäkningarna från och med beräkningsåret 1992 reviderades beräkningarna från år 1980 och framåt, vilket innebär att andra radens data från år 1980 inte är helt jämförbara med tidigare år.

1 Från och med 1995 ingår inte kostfibrer i kolhydratvärdet och energivärdet, men från 2008 ingår kostfibrer i energivärdet igen.