Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Tillförsel av alkohol 1960-2016, gram per person och dag

22. Supply of alcohol 1960-2016, grams per capita and day

 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2014

2015

2016

prel.

Öl, exkl. starköl

2,5

4,8

2,7

3,3

2,5

1,3

1,1

1,1

1,1

Starköl, vin och sprit

6,1

8,1

10,3

9,8

10,3

13,5

11,7

11,6

11,7

Totalt

8,6

12,9

13,0

13,1

12,8

14,8

12,8

12,7

12,8