Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Kött och köttvaror, kg per person och år

2b. Meat and meat products, kg per capita and year

Vara

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2014

2015

2016 prel.

20

Hemslakt av kalv, gris och får1, 2

2,0

1,0

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

21

Kalvkött, färskt och fryst3

1,8

1,4

0,9

0,4

..

..

..

..

..

22

Nötkött inklusive kalv, färskt och

fryst3, 4, 5, 6

7,8

4,9

5,2

6,7

10,7

12,2

13,1

12,7

12,7

23

Griskött, färskt och fryst4, 5, 6

9,5

9,9

12,5

10,3

15,1

16,2

14,8

15,3

15,1

24

Fårkött, färskt och fryst4, 5, 7

0,2

0,5

0,6

0,7

0,7

1,1

1,3

1,3

1,4

25

Fjäderfäkött, färskt och fryst4, 11

1,5

3,3

4,3

5,4

11,8

16,9

19,9

20,8

21,9

26

Renkött, färskt och fryst8, 10

0,2

0,2

0,0

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

27

Kött av hare, älg och annat vilt, färskt och fryst9, 10

0,7

0,9

2,4

2,6

2,0

1,9

1,7

1,7

1,6

Kött exklusive fjäderfäkött, fryst7

..

2,5

1,3

..

..

..

..

..

..

28

Summa kött, färskt och fryst

23,7

24,4

27,5

26,8

40,8

48,8

51,2

52,2

53,1

29

Lever, njure och tunga4, 10

0,7

0,8

0,4

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

30

Skinka, kassler och andra oblandade charkuterivaror4

2,1

2,5

3,7

4,6

5,6

5,1

4,6

4,4

4,2

31

Korv, pastejer och andra blandade charkuterivaror4

16,7

19,0

18,4

14,7

15,1

17,1

16,6

13,9

13,7

32

Köttkonserver4 (exklusive köttsoppor)

2,7

4,0

2,8

1,8

1,0

0,4

1,1

1,2

1,1

33

Summa charkuterivaror och konserver (inklusive innanmat)

22,2

26,3

25,3

21,6

22,4

23,2

22,9

20,0

19,6

36

Frysta köttprodukter och fryst färdiglagad mat innehållande kött4

..

..

5,5

5,2

8,8

10,6

7,4

9,7

9,5


1 Uppgifterna avser vara med ben.

2 Från och med år 2000 används annat underlag än tidigare, varför jämförelse med tidigare år bör göras med försiktighet.

3 Från och med år 1995 redovisas kalv- och nötkött tillsammans.

4 Från och med år 1996 används annat underlag än tidigare, varför jämförelse med tidigare år bör göras med försiktighet.

5 Inklusive köttinnehållet i viss (till och med 1975 all) färdiglagad mat.

6 Uppgifterna från och med år 1980 är inte helt jämförbara med dem som redovisats tidigare år.

7 Fryst kött ingår år 1960 samt från och med år 1988 i respektive köttslag.

8 Från och med år 1986 ingår fryst renkött.

9 Inklusive vissa kvantiteter fryst kött.

10 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt material och är därför osäkra.

11 Från och med år 2005 ingår inte kasserade slaktkycklingar, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget.