Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Fisk, kräftdjur och blötdjur, miljoner kg

3a. Fish, crustaceans and molluscs, million kg

Vara

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2014

2015

2016 prel.

38

Plattfisk, hel, styckad eller filead, färsk1

6,9

6,6

4,7

5,4

..

..

..

..

..

39

Torskfisk, hel, styckad eller filead, färsk1

26,1

15,5

9,0

9,5

..

..

..

..

..

40

Sillfisk, hel, styckad eller filead, färsk1

31,6

19,8

13,0

16,4

..

..

..

..

..

41

Laxfisk, hel, styckad eller filead, färsk1, 2

2,4

3,8

5,0

11,8

..

..

..

..

..

42

Annan, saltvattenfisk, hel, styckad eller filead, färsk1

8,5

4,5

2,5

2,7

..

..

..

..

..

43

Sötvattenfisk, hel, styckad eller filead, färsk1, 2

10,7

10,6

12,2

9,7

..

..

..

..

..

44

Summa färsk fisk1

86,2

60,8

46,4

55,5

..

..

..

..

..

45-48

Filead fryst fisk

8,5

19,2

20,1

22,8

15,7

34,9

38,2

35,9

34,2

49-51

Saltad, kryddad, torkad och rökt fisk

16,3

15,6

9,8

8,2

10,2

12,4

14,0

8,8

7,7

52

Kaviar och andra beredningar av fiskrom

2,4

4,8

5,3

6,1

8,0

18,4

11,9

10,5

10,4

53

Sillkonserv

13,5

16,8

15,4

11,7

12,7

19,2

25,6

23,6

27,9

54

Fiskkonserver, andra slag (exklusive kaviar och fiskbullar)

1,7

3,5

6,4

7,7

7,3

11,7

10,4

9,9

9,9

55-56

Fiskfiléer samt annan beredd fisk (färdiglagade fiskrätter, fiskbullar m.m.)

3,0

9,8

19,6

23,6

28,9

23,9

27,2

21,9

22,9

57

Summa konserver och beredd fisk

36,9

50,5

56,5

57,3

67,1

85,6

89,1

74,7

78,7

58

Kräft- och blötdjur, färska, frysta, saltade, torkade, ej konserver1

3,0

6,2

11,7

13,1

..

..

..

..

..

59

Kräft- och blötdjur, beredda eller konserverade

2,0

6,5

6,7

9,9

14,0

20,8

21,7

18,5

19,8


1 Från och med år 2000 redovisas inte konsumtionen av varorna 38–44 samt 58 på grund av att dataunderlaget anses alltför osäkert.

2 Produktion inom vattenbruket ingår här.