Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 44 SM 1801

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll
Uppgifter till och med 2017
Food consumption and nutritive values, data up to 2017
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Ökad totalkonsumtion av köksväxter

Totalkonsumtionen som mäter den totala förbrukningen av råvaror för humankonsumtion, av köksväxter har under perioden 1980–2017 nästan fördubblats till 80 kg. Sedan 2011 har dock konsumtionen varit i stort sett oförändrad mellan 80–82 kg per person och år.

Från råvaror till förädlade livsmedel

För många varugrupper syns en långsiktig utveckling från livsmedel av råvarukaraktär till mer förädlade produkter. Totalkonsumtionen av socker och sirap har varierat mellan 38–49 kg per person och år under perioden 1980–2017, medan direktkonsumtionen av socker (bland annat strö- och bitsocker) har minskat med 67 %. Samtidigt har direktkonsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, cider m.m. ökat kraftigt, även om ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000.

Samma utvecklingsmönster kan även urskiljas när det gäller för varugrupperna potatis, bröd och spannmålsprodukter samt mejeriprodukter. Under perioden 1980–2017 har kontinuerlig minskning av mjölk skett, medan konsumtionen av ost har ökat.

Ökad energitillförsel

Från 1980 till 2017 har den totala energitillförseln från livsmedel (exklusive alkohol) ökat från 12 000 till 13 300 kJ (eller 2 900 till 3 200 kcal) per person och dag. Det är främst energitillförseln från protein som ökat under perioden, detta kan till stor del förklaras av ökad köttkonsumtion.