Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

23. Faktisk och rekommenderad näringstäthet för vitaminer och mineraler 1960–2017, milligram per MJ

23. Actual and recommended nutritive density for vitamins and minerals 1960–2017, milligrams per MJ

102 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2015

2016

2017 prel.

NNR rek.2

Retinolekv.1

80

84

133

139

151

117

111

108

102

80

C-vitamin

5,5

6,4

7,2

7,6

8,9

10,8

11,4

11,2

8,5

8,0

Järn

1,1

1,4

1,5

1,6

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,6

Kalcium

..

..

93

91

90

85

82

81

 

79

100

Tiamin

..

..

0,14

0,15

0,16

0,15

0,15

0,15

0,13

0,12


1 Redovisningen sker numera i RE (=retinolekvivalenter) per MJ, tidigare har redovisningen skett i mg per MJ.

2 Enligt de Nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2012.