Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Totalkonsumtion av vissa varor, miljoner kg eller liter

9a. Total consumption of some products, million kg or liters

Vara 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2016

2017

2018 prel.

Totalt, miljoner kg

Vetemjöl1

381,0

365,5

390,5

442,6

528,5

452,2

447,3

457,3

459,8

Rågmjöl1

114,3

90,8

102,2

85,6

73,7

65,7

65,4

65,8

61,3

Gryn och mjöl av ris

10,2

13,7

19,2

35,7

38,4

55,1

65,1

58,5

59,9

Gryn och mjöl av havre och

korn m.m.2

23,5

18,4

16,4

23,5

28,6

47,0

58,6

46,0

47,0

Summa mjöl och gryn

529,0

488,4

528,3

587,4

669,2

620,0

636,4

627,6

628,1

Nötkött inklusive kalvkött, vara med ben

140,5

152,4

152,1

148,1

200,1

241,2

257,4

250,4

247,2

Fårkött, vara med ben

1,9

4,4

5,4

6,6

8,3

13,3

18,6

19,2

18,9

Hästkött, vara med ben

14,4

7,0

3,5

3,2

2,3

1,5

0,9

0,8

0,7

Griskött, vara med ben

183,2

225,5

286,9

262,0

313,6

346,7

332,7

329,8

330,4

Renkött, vara med ben

2,0

2,3

1,5

2,6

1,5

1,6

1,3

1,2

1,0

Fjäderfäkött, urtagen vara3

11,6

26,9

40,8

50,4

113,5

172,3

234,7

235,0

225,9

Kött av vilt 4

5,6

6,8

19,9

23,8

18,8

18,3

17,9

18,6

18,5

Inälvor, 5

20,5

23,9

21,4

18,2

15,5

14,9

13,1

12,4

13,2

Summa kött

379,7

449,2

531,5

514,9

673,6

809,9

876,4

867,4

855,9

Fisk, färsk och fryst 5, 6

123,4

135,9

153,4

148,3

..

..

..

..

..

Konserver och beredd fisk 5, 6

58,2

78,8

83,2

109,8

..

..

..

..

..

Summa fisk5, 6

181,6

214,7

236,6

258,1

..

..

..

..

..

Liter per person och år

Konsumtionsmjölk7

1 270,2

1 219,1

1 347,1

1 112,4

1 010,4

897,7

770,3

746,7

738,6

Syrade produkter

..

109,2

189,9

232,9

264,2

317,9

313,4

306,5

290,1

Kg per person och år

Tjock grädde8

26,2

33,6

43,8

55,4

63,2

75,3

83,9

78,0

75,8

Tunn grädde8

20,0

19,8

21,7

21,9

33,0

34,4

28,7

27,3

26,1

Ost (inklusive margarinost)

55,0

74,5

116,9

140,9

149,0

176,7

195,5

190,5

193,7

Smör

72,2

44,1

30,0

20,3

12,5

22,4

27,0

26,6

27,9

Hushållsmargarin och Bregott

91,6

120,9

131,0

100,8

76,9

54,1

61,8

66,3

65,3

Lättmargarin

.

.

15,7

37,2

44,2

33,5

48,5

45,8

43,1

Bagerimargarin

26,8

23,3

17,6

17,9

20,1

12,0

4,5

4,7

4,8

Bageri- och matolja14

5,2

7,5

6,5

6,4

8,5

20,4

24,6

20,5

18,1

Kokosfett, friteringsfett m.m.14

1,9

3,4

3,2

2,7

4,7

14,0

4,4

3,2

3,5

Ägg4, 9

88,4

101,9

110,0

116,6

106,5

125,6

149,0

146,6

141,1

Summa matpotatis4

672,0

678,0

694,8

715,5

741,7

784,0

829,6

840,8

850,6