Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Totalkonsumtion av vissa varor, kg eller liter per person och år

9b. Total consumption of some products, kg or liters per capita and year

Vara 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2016

2017

2018 prel.

Kg per person och år

Vetemjöl1

50,9

45,4

47,0

51,7

59,6

48,2

45,1

45,5

45,2

Rågmjöl1

15,3

11,3

12,3

10,0

8,3

7,0

6,6

6,5

6,0

Gryn och mjöl av ris

1,4

1,7

2,3

4,2

4,3

5,9

6,6

5,8

5,9

Gryn och mjöl av havre och

korn m.m.2

3,1

2,3

2,0

2,7

3,2

5,0

5,9

4,6

4,6

Summa mjöl och gryn

70,7

60,7

63,6

68,6

75,4

66,1

64,1

62,4

61,7

Nötkött inklusive kalvkött, vara med ben

18,8

19,0

18,3

17,3

22,6

25,7

25,9

24,9

24,3

Fårkött, vara med ben

0,3

0,5

0,6

0,8

0,9

1,4

1,9

1,9

1,9

Hästkött, vara med ben

1,9

0,9

0,4

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

Griskött, vara med ben

24,5

28,0

34,5

30,6

35,3

37,0

33,5

32,8

32,5

Renkött, vara med ben

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Fjäderfäkött, urtagen vara3

1,6

3,3

4,9

5,9

12,8

18,4

23,6

23,4

22,2

Kött av vilt 4

0,7

0,8

2,4

2,8

2,1

2,0

1,8

1,8

1,8

Inälvor, 5

2,7

3,0

2,6

2,1

1,8

1,6

1,3

1,2

1,3

Summa kött

50,8

55,8

64,0

60,2

75,9

86,4

88,3

86,2

84,1

Fisk, färsk och fryst 5, 6

16,5

16,9

18,5

17,3

..

..

..

..

..

Konserver och beredd fisk 5, 6

7,8

9,8

10,0

12,8

..

..

..

..

..

Summa fisk5, 6

24,3

26,7

28,5

30,2

..

..

..

..

..

Liter per person och år

Konsumtionsmjölk7

169,8

151,6

162,1

130,0

113,9

95,7

77,6

74,2

72,6

Syrade produkter

..

13,6

22,9

27,2

29,8

33,9

31,6

30,5

28,5

Kg per person och år

Tjock grädde8

3,5

4,2

5,3

6,5

7,1

8,0

8,5

7,8

7,4

Tunn grädde8

2,7

2,5

2,6

2,6

3,7

3,7

2,9

2,7

2,6

Ost (inklusive margarinost)

7,4

9,3

14,1

16,5

16,8

18,8

19,7

18,9

19,0

Smör

9,7

5,5

3,6

2,4

1,4

2,4

2,7

2,6

2,7

Hushållsmargarin och Bregott

12,2

15,0

15,8

11,8

8,7

5,8

6,2

6,6

6,4

Lättmargarin

.

.

1,9

4,3

5,0

3,6

4,9

4,6

4,2

Bagerimargarin

3,6

2,9

2,1

2,1

2,3

1,3

0,5

0,5

0,5

Bageri- och matolja14

0,7

0,9

0,8

0,7

1,0

2,2

2,5

2,0

1,8

Kokosfett, friteringsfett m.m.14

0,3

0,4

0,4

0,3

0,5

1,5

0,4

0,3

0,3

Ägg4, 9

11,8

12,7

13,2

13,6

12,0

13,4

15,0

14,6

13,9