Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Tillförsel av retinolekvivalenter 1960–2018 per person och dag

16. Supply of retinol equivalents 1960–2018 per capita and day

 

RE per person och dag

Procent

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2016

2017

2018

2018

 prel.

 prel.

Bröd och spann-målsprodukter

80

80

80

80

98

94

90

71

67

5

Kött och köttvaror

90

100

250

250

571

616

348

312

298

23

Fisk, kräft- och blötdjur2

20

20

30

40

32

36

25

20

20

2

Mjölk

110

90

140

150

135

87

92

87

83

6

Grädde och mjölkpulver

30

40

60

60

74

77

87

83

78

6

Ost

40

50

100

90

99

108

106

110

111

9

Ägg

60

60

60

60

53

60

66

65

66

5

Matfett3

460

460

440

460

391

263

284

283

275

21

Köksväxter

50

70

370

410

392

232

307

250

222

17

Frukt och bär

10

10

30

30

21

11

10

22

21

2

Potatis och potatisprodukter

0

0

0

0

3

1

7

1

1

0

Socker och sirap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andra livsmedel4

10

10

40

40

24

28

27

51

47

4

Malt- och läskedrycker

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt livsmedel

950

990

1 600

1 670

1 892

1 613

1 451

1 356

1 288

100

Alkoholhaltiga drycker

..

..

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

..

..

1 600

1 670

1 892

1 613

1 451

1 356

1 288

100


 

 Anm. Redovisningen sker numera i RE (=retinolekvivalenter) per person och dag. RE=summan av färdigbildad retinol i kosten och vitamin A aktivitet från betakaroten.

1 Inklusive konserver och andra beredningar.

2 Smör, Bregott och övrigt matfett.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.