Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Kött och köttvaror, miljoner kg

2a. Meat and meat products, million kg

Vara

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2016

2017

2018 prel.

20

Hemslakt av kalv, gris och får1, 2

14,8

8,2

3,6

3,2

3,0

3,3

3,2

3,2

3,2

21-22

Nötkött inklusive kalv, färskt och

fryst3, 4, 5

71,5

50,3

50,5

61,0

94,9

114,4

126,0

121,2

122,4

23

Griskött, färskt och fryst3, 4, 5

70,8

79,5

103,5

88,0

133,8

151,8

149,4

148,6

152,4

24

Fårkött, färskt och fryst3, 4, 6

1,6

3,9

4,6

5,7

6,5

10,4

13,6

14,1

14,1

25

Fjäderfäkött, färskt och fryst3, 10

11,5

26,3

35,4

46,5

104,4

158,3

217,7

220,5

211,4

26

Renkött, färskt och fryst7, 9

1,8

1,3

0,4

2,5

1,4

1,6

1,3

1,1

1,0

27

Kött av hare, älg och annat vilt, färskt och fryst8, 9

5,6

6,8

19,9

22,6

17,9

17,4

17,0

17,6

17,6

Kött exklusive fjäderfäkött, fryst6

..

19,9

10,4

..

..

..

..

..

..

28

Summa kött, färskt och fryst

177,6

196,2

228,3

229,5

361,9

457,2

528,1

526,4

522,1

29

Lever, njure och tunga3, 9

5,4

6,4

3,7

4,2

6,5

6,0

5,6

5,7

5,9

30

Skinka, kassler och andra oblandade charkuterivaror3

16,0

20,5

30,4

39,5

49,6

47,6

41,8

41,0

37,7

31

Korv, pastejer och andra blandade charkuterivaror3

124,6

152,7

152,9

126,0

133,7

160,3

136,2

133,6

134,1

32

Köttkonserver3 (exklusive köttsoppor)

20,2

31,9

23,3

15,3

8,7

3,8

10,6

10,1

11,7

33

Summa charkuterivaror och konserver (inklusive innanmat)

166,2

211,5

210,3

185,0

198,5

217,7

194,2

190,4

189,4

36

Frysta köttprodukter och fryst färdiglagad mat innehållande kött3

..

..

45,4

44,2

78,3

99,2

94,7

95,5

79,6


1 Uppgifterna avser vara med ben.

2 Från och med år 2000 används annat underlag än tidigare, varför jämförelse med tidigare år bör göras med försiktighet.

3 Från och med år 1996 används annat underlag än tidigare, varför jämförelse med tidigare år bör göras med försiktighet.

4 Inklusive köttinnehållet i viss (till och med 1975 all) färdiglagad mat.

5 Uppgifterna från och med år 1980 är inte helt jämförbara med dem som redovisats tidigare år.

6 Fryst kött ingår år 1960 samt från och med år 1988 i respektive köttslag.

7 Från och med år 1986 ingår fryst renkött.

8 Inklusive vissa kvantiteter fryst kött.

9 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt material och är därför osäkra.

10 Från och med år 2005 ingår inte kasserade slaktkycklingar, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget.