STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:1

 
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll
Uppgifter t.o.m. år 2006
Consumption of food and nutritive values, data up to 2006
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Livsmedelskonsumtionens utveckling

 

Under perioden 1980-2006 har totalkonsumtionen per person och år av mjöl och gryn ökat med 12 % till drygt 71 kg, kött med 34 % till drygt 85 kg, köksväxter med 84 % till drygt 75 kg och frukt med 27 % till 106 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 136 liter per person och år, en minskning med 26 %. Även konsumtionen av matfett har minskat relativt kraftigt under perioden, från 24,5 till 16,4 kg per person och år, en minskning med 33 %.

Totalkonsumtionen av socker och sirap år 2006 var 41,8 kg per person och år och har varierat mellan 40-45 kg under perioden 1980-2006. Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker cider m.m. ökat kraftigt, det förefaller dock som att den uppåtgående trenden bröts år 2003 för båda grupperna. För choklad- och konfektyrvaror har kon­sumtionen minskat de tre senaste åren, medan konsumtionen av läskedrycker cider m.m. minskade under två år för att under år 2006 åter öka. År 2006 var per capita konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror 15,1 kg och av läskedrycker cider m.m. 89,7 liter, vilket var 54 % resp. 203 % högre än år 1980.

I diagrammet på följande sida redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990, 2000 och 2006. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala åtgången av råvaror för humankonsumtion. Till exempel inkluderas i totalkon­sumtionen av socker inte enbart den direkta konsumtionen av inhemskt producerat socker och importerat socker utan även en uppskattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk och andra livsmedel.

Näringsvärdeberäkningar för år 2006 kommer inte att redovisas i denna rapport på grund av att Livsmedelsverket, som gör dessa beräkningar, håller på att lägga om sitt beräkningsprogram med nya näringsdata. Avsnittet "Näringsinnehåll i livsmedelskonsumtionen" samt tabeller och diagram som visar näringsinnehåll kommer därför att visa 2005 års siffror. Förändringarna mellan två enskilda år är dessutom inte så stora.

Under perioden 1980-2005 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till 12 500 kJ per person och dag, motsvarande drygt 4 %. Av den totala energitillförseln kommer 30 % från bröd och spannmålsprodukter, 12 % från kött och köttvaror och 22 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för drygt 16 % av den totala energitillförseln.

 

Figur A. Totalkonsumtion av vissa varor 1980, 1990, 2000 och 2006, kg (liter) per person och år