STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:5

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Christina Wikberger, 036 - 15 59 31

Monica Eidstedt, 036 - 15 57 97

statistik@jordbruksverket.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 18 december 2009.