STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:5

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Mjölk, grädde, ost, ägg och matfett, miljoner kg

4a. Milk, cream, cheese, eggs and fats, million kg

Vara

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2006

2007 prel.

60

Jordbrukarnas direktförsäljning och hemmaförbrukning av mjölk 1

281,3

92,2

45,6

24,0

12,1

8,6

8,0

7,1

61

Lättmjölk samt

minimjölk <1,0 % 1, 2

34,3

178,5

465,9

310,9

210,2

220,6

214,4

195,3

62

Mellanmjölk m.m. 1,0 %-2,0 % 1

-

-

-

292,3

441,8

461,5

452,0

451,7

63

Standardmjölk >2,0 % 1

868,4

943,5

820,5

464,4

326,5

265,7

242,7

237,2

64/66

Syrade produkter < 1,0 % 1

..

17,0

32,8

59,5

63,0

87,9

88,0

79,9

67

Syrade produkter 1,0 %-2,0 % 1

..

..

..

9,2

36,7

40,3

31,4

47,0

65/68

Syrade produkter > 2,0 % 1, 3

57,5

91,2

155,1

164,2

162,1

158,9

174,5

170,2

69

Summa mjölk 1

1 241,5

1 322,3

1 520,0

1 324,5

1 252,4

1 243,6

1 211,0

1 188,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Tunn grädde < 29 % 4

20,0

15,9

14,3

10,7

17,9

19,8

19,9

19,4

71

Gräddfil, inkl. matyoghurt

-

4,0

7,4

9,2

14,0

14,2

13,9

14,6

72

Tjock grädde > 29 % 4

21,7

29,5

40,0

53,1

55,7

46,9

48,7

50,4

73

Summa grädde

41,7

49,4

61,7

73,0

87,6

80,9

82,5

84,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Mjölkpulver

1,2

1,4

1,1

0,7

0,3

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Hårdost 5

47,2

57,0

94,7

111,7

111,6

115,9

118,4

115,2

76

Smältost

2,0

4,1

7,5

7,2

8,1

10,7

10,7

13,5

77-

Ost, andra slag 5

5,8

10,4

13,9

20,3

26,6

32,3

32,5

33,6

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Summa ost 5

55,0

71,5

116,1

139,2

146,3

158,9

161,6

162,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Ägg 6

81,1

89,0

93,4

99,9

92,6

88,5

90,4

87,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Smör

69,6

43,3

29,1

19,2

11,4

13,6

15,1

16,9

83

Hushållsmarg. exkl. lättmargarin 7

91,6

120,9

130,3

99,7

77,5

50,9

49,1

52,9

84

Lättmargarin

-

-

15,7

36,8

43,7

43,3

34,7

36,3

85

Summa smör och margarin

161,2

164,2

175,1

155,7

132,6

107,8

98,9

106,1

87

Matolja 8

..

..

..

6,8

8,0

15,1

18,6

16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

SUMMA MATFETT

161,2

164,2

175,1

162,5

140,6

122,9

117,5

122,4

1 Uppgifterna avser miljoner liter.

2 Inkl. skummjölk 1960-1975.

3 Exkl. import av frukt- och bäryoghurt 1970-1980. Uppgiften för år 1960 avser samtliga syrade produkter.

4 Fr.o.m. år 2000 används fetthaltsgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %.

5 Uppgifterna 1960-1980 är inte helt jämförbara med dem som redovisats för senare år.

6 Uppgifterna är osäkra p.g.a. bristfälligt grundmaterial.

7 Fr.o.m. 1970 ingår Bregott.

8 Uppgifterna fr.o.m. år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år.