STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:3

 
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll
Uppgifter t.o.m. år 2008
Consumption of food and nutritive values, data up to 2008
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Livsmedelskonsumtionens utveckling

 

Under perioden 1980-2008 har totalkonsumtionen per person och år av mjöl och gryn ökat med 15 % till 73 kg, kött med 31 % till 84 kg, köksväxter med 84 % till 75 kg och frukt med 28 % till 107 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 132 liter per person och år, en minskning med 28 %. Även konsumtionen av matfett har minskat relativt kraftigt under perioden, från knappt 25 till 16 kg per person och år, en minskning med 33 %.

Totalkonsumtionen av socker och sirap år 2008 var drygt 36 kg per person och år och har varierat mellan 36-45 kg under perioden 1980-2008. Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker cider m.m. ökat kraftigt, dock har ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000. År 2008 var per capita konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror 16 kg och av läskedrycker cider m.m. 85 liter, vilket var 60 % resp. 186 % högre än år 1980.

I figur A redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990, 2000 och 2008. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala åtgången av råvaror för humankonsumtion. Till exempel inkluderas i totalkon­sumtionen av socker inte enbart den direkta konsumtionen av inhemskt producerat socker och importerat socker utan även en uppskattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk och andra livsmedel.

Näringsvärdeberäkningar för år 2008 redovisas i denna rapport. Däremot finns inte siffrorna för år 2006 och 2007 klara ännu. Livsmedelsverket, som gör dessa beräkningar, håller på att lägga om sitt beräkningsprogram med nya näringsdata. Avsnittet "Näringsinnehåll i livsmedelskonsumtionen" samt tabeller och diagram som visar näringsinnehåll kommer därför att visa siffror fram till år 2005 samt 2008 års siffror. Förändringar mellan enskilda år bedöms inte som så stora.

Under perioden 1980-2008 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till 13 100 kJ per person och dag, motsvarande 9 %. Av den totala energitillförseln kommer 29 % från bröd och spannmålsprodukter, 13 % från kött och köttvaror och 21 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för drygt 16 % av den totala energitillförseln.

Figur A. Totalkonsumtion av vissa varor 1980, 1990, 2000 och 2008, kg (liter) per person och år