STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:3

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Totalkonsumtion av vissa varor, miljoner kg eller liter

9a. Total consumption of some products, million kg or litres

 

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2006

2007

2008 prel.

Totalt, miljoner kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetemjöl 1

413,9

381,0

365,5

390,5

442,6

528,5

476,7

461,0

497,2

Rågmjöl 1

144,5

114,3

90,8

102,2

85,6

73,7

73,1

77,4

76,6

Gryn och mjöl av ris

13,5

10,2

13,7

19,2

35,7

38,4

53,3

56,0

59,6

Gryn och mjöl av havre

och korn m.m. 2

34,7

23,5

18,4

16,4

23,5

28,6

47,4

57,5

42,6

Summa mjöl och gryn

606,6

529,0

488,4

528,3

587,4

669,2

650,5

651,9

676,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött, vara med ben 3

99,3

112,4

135,1

140,7

141,0

200,1

235,6

233,5

231,7

Kalvkött, vara med ben 3

38,1

28,1

17,3

11,4

7,1

..

..

..

 

Fårkött, vara med ben

2,8

1,9

4,4

5,4

6,6

8,3

12,0

12,0

13,2

Hästkött, vara med ben

12,5

14,4

7,0

3,5

3,2

2,3

1,3

1,3

1,4

Griskött, vara med ben

170,9

183,2

225,5

286,9

262,0

313,6

323,2

330,2

334,2

Renkött, vara med ben 4

1,5

2,0

2,3

1,5

2,5

1,5

2,5

1,9

1,8

Fjäderfäkött, urtagen vara15

12,7

11,6

26,9

40,8

50,4

113,5

146,2

150,4

164,5

Kött av vilt 4, 5

3,3

5,6

6,8

19,9

23,8

18,8

16,0

16,7

17,6

Inälvor 4, 5

16,2

20,5

23,9

21,4

18,2

12,3

11,2

10,6

7,9

Summa kött

357,3

379,7

449,2

531,5

514,8

670,4

748,0

756,6

772,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisk, färsk och fryst 5, 6

95,6

123,4

135,9

153,4

148,3

..

..

..

..

Konserver och beredd

fisk 5, 6

58,7

58,2

78,8

83,2

109,8

..

..

..

..

Summa fisk 5, 6

154,3

181,6

214,7

236,6

258,1

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, miljoner liter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk 7

1562,4

1270,2

1219,1

1347,1

1112,4

1010,4

938,0

910,1

899,2

Syrade produkter

..

..

109,2

189,9

232,9

264,2

301,4

305,7

320,4

Totalt, miljoner kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjock grädde 8

14,3

26,2

33,6

43,8

55,4

63,2

57,4

59,6

61,7

Tunn grädde 8

32,7

20,0

19,8

21,7

21,9

33,0

33,0

34,4

34,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost (inkl. margarinost)

48,9

55,0

74,5

116,9

140,9

149,0

165,1

164,9

167,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör

97,5

72,2

44,1

30,0

20,3

12,5

16,1

17,7

18,0

Hushållsmargarin och Bregott

53,2

91,6

120,9

131,0

100,8

76,9

52,0

54,2

51,6

Lättmargarin

-

-

-

15,7

37,2

44,2

34,7

36,3

36,2

Bagerimargarin

24,7

26,8

23,3

17,6

17,9

20,1

16,3

11,8

13,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bageri- och matolja 14

2,7

5,2

7,5

6,5

6,4

8,5

19,2

19,3

20,7

Kokosfett, friteringsfett m.m. 14

..

1,9

3,4

3,2

2,7

4,7

9,7

15,6

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg 4, 9

80,8

88,4

101,9

110,0

116,6

106,5

111,7

111,9

115,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis 4

765,0

672,0

678,0

694,8

715,5

741,7

759,1

764,8

770,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter, färska och frysta 5, 10

160,6

178,7

260,4

267,5

365,0

472,6

553,4

540,9

546,2

Köksväxter

beredda 5, 11, 12

26,4

34,3

57,2

73,7

105,8

111,3

134,5

140,3

144,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukter och bär färska och frysta 4, 5, 10,

368,8

384,6

459,7

447,7

471,2

538,9

591,4

605,2

598,2

Frukter och bär

beredda 5, 11, 12, 13, 14

42,0

94,8

206,5

245,4

301,1

307,7

381,2

398,9

388,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socker och sirap

(vitsockervärde) 5

351,9

336,2

354,2

349,8

364,8

377,9

380,1

354,9

335,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffe, rostat

30,9

59,8

87,2

79,5

76,7

61,7

73,8

73,0

73,5

Te

1,5

1,0

1,9

2,9

2,9

3,2

2,2

3,4

3,7

 

1 Uppgifterna fr.o.m. år 1995 baseras på en ny insamlingsmetod varför de ej är helt jämförbara med tidigare år.

2 Fr.o.m. år 1998 ingår gryn av vete och råg.

3 Fr.o.m. år 1995 redovisas kalvkött tillsammans med nötkött.

4 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt underlag och är därför osäkra.

5 Uppgifterna för år 1950 är inte helt jämförbara med efterföljande år.

6 Redovisas omräknat till hel färskvikt.

7 Inkl. jordbrukarnas hemmaförbrukning och direktförsäljning.

8 Fr.o.m. år 2000 används fetthaltsgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %.

9 Uppgifterna fr.o.m. år 1994 är inte helt jämförbara med tidigare år. Fr.o.m. år 1995 ingår inte ägginnehållet i importerade och exporterade livsmedelsprodukter i beräkningarna (nettoexporten har tidigare uppgått till ca 2 mkg).

10 Uppgifterna fr.o.m. år 1988 är inte helt jämförbara med tidigare år.

11 Redovisas i produktvikt.

12 Fr.o.m. år 2000 redovisas saft och juice av köksväxter tillsammans med beredda frukter och bär.

13 Köttsoppor ingår fr.o.m. år 1960.

14 Uppgifterna fr.o.m. år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år

15 Fr.o.m. år 2005 ingår inte kasserade slaktkycklingar.