STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:3

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Fisk, kräftdjur och blötdjur, kg per person och år

3b. Fish, crustaceans and molluscs, kg per head and year

Vara

 

1960

1970

1980

1990

20001

20061

20071

20081 prel.

38

Plattfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1

0,9

0,8

0,6

0,6

..

..

..

..

39

Torskfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1

3,5

1,9

1,1

1,1

..

..

..

..

40

Sillfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1

4,2

2,5

1,5

1,9

..

..

..

..

41

Laxfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1, 2

0,3

0,5

0,6

1,4

..

..

..

..

42

Annan, saltvattensfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1

1,2

0,6

0,3

0,3

..

..

..

..

43

Sötvattensfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1, 2

1,4

1,3

1,5

1,1

..

..

..

..

44

Summa färsk fisk 1

11,5

7,6

5,6

6,5

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-48

Filead fryst fisk

1,1

2,4

2,4

2,7

1,9

3,2

3,7

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49-51

Saltad, kryddad, torkad och rökt fisk

2,2

1,9

1,2

0,9

1,0

0,9

1,7

1,3

52

Kaviar och andra beredningar av fiskrom

0,3

0,6

0,6

0,7

0,9

2,3

2,3

2,0

53

Sillkonserv

1,8

2,1

1,9

1,4

1,4

3,0

2,6

2,0

54

Fiskkonserver, andra slag (exkl. kaviar och fiskbullar)

0,2

0,4

0,8

0,9

0,8

1,2

1,0

1,3

55-56

Fiskfiléer och fiskpinnar, panerade, samt annan beredd fisk (färdiglagade fiskrätter, fiskbullar m.m.)

0,4

1,2

2,3

2,8

3,2

3,0

3,4

2,9

57

Summa konserver och beredd fisk

4,9

6,3

6,8

6,7

7,4

10,5

10,9

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Kräft- och blötdjur, färska, frysta, saltade, torkade, ej konserver 1

0,4

0,8

1,4

1,5

..

..

..

..

59

Kräft- och blötdjur, beredda eller konserverade

0,3

0,8

0,8

1,2

1,6

1,9

2,0

2,0

1 Fr.o.m. år 2000 redovisas inte konsumtionen av varorna 38-44 samt 58 p.g.a. att dataunderlaget anses alltför osäkra.

2 Produktion inom vattenbruket ingår här.