STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:01

 

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Kött och köttvaror, miljoner kg

2a. Meat and meat products, million kg

Vara

 

1960

1970

1980

1990

2000

2008

2009

2010 prel.

20

Hemslakt av kalv, gris och får1, 2

14,8

8,2

3,6

3,2

3,0

3,3

3,3

3,3

21

Kalvkött, färskt och fryst3

13,3

11,1

7,4

3,4

..

..

..

..

22

Nötkött inkl. kalv, färskt och

fryst3, 4, 5, 6

58,2

39,2

43,1

57,6

94,9

100,1

105,2

114,9

23

Griskött, färskt och fryst4, 5, 6

70,8

79,5

103,5

88,0

133,8

139,0

146,6

150,2

24

Fårkött, färskt och fryst4

1,6

3,9

4,6

5,7

6,5

10,2

11,4

10,4

25

Fjäderfäkött, färskt och fryst4, 11

11,5

26,3

35,4

46,5

104,4

152,2

148,0

156,2

26

Renkött, färskt och fryst8, 10

1,8

1,3

0,4

2,5

1,4

1,7

1,6

1,6

27

Kött av hare, älg o annat vilt9, 10

5,6

6,8

19,9

22,6

17,9

16,7

16,9

17,4

 

Kött exkl. fjäderfäkött, fryst7

..

19,9

10,4

..

..

..

..

..

28

Summa kött, färskt och fryst

177,6

196,2

228,3

229,5

361,9

423,2

433,0

454,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Lever, njure och tunga4, 10

5,4

6,4

3,7

4,2

6,5

5,8

6,1

6,0

30

Skinka, kassler och andra

oblandade charkuterivaror4

16,0

20,5

30,4

39,5

49,6

48,7

44,4

48,5

31

Korv, pastejer och andra blandade charkuterivaror4

124,6

152,7

152,9

126,0

133,7

164,3

162,4

161,4

32

Köttkonserver

(exkl. köttsoppor)4

20,2

31,9

23,3

15,3

8,7

2,7

2,3

3,8

33

Summa charkuterivaror och konserver (inkl. innanmat)

166,2

211,5

210,3

185,0

198,5

221,5

215,2

219,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Frysta köttprodukter och fryst färdiglagad mat innehållande kött4

..

..

45,4

44,2

78,3

119,2

113,2

101,4

1. Uppgifterna avser vara med ben.

2. Fr.o.m. år 2000 används annat underlag än tidigare, varför jämförelse med tidigare år bör göras med försiktighet.

3. Fr.o.m. år 1995 redovisas Kalv- och Nötkött tillsammans.

4. Fr.o.m. år 1996 används annat underlag än tidigare, varför jämförelse med tidigare år bör göras med försiktighet.

5. Inkl. köttinnehållet i viss (t.o.m. 1975 all) färdiglagad mat.

6. Uppgifterna fr.o.m. år 1980 är inte helt jämförbara med dem som redovisats tidigare år.

7. Fryst kött ingår år 1960 samt fr.o.m. år 1988 i respektive köttslag.

8. Fr.o.m. år 1986 ingår fryst renkött.

9. Inkl. vissa kvantiteter fryst kött.

10. Uppgifterna baseras på ett bristfälligt material och är därför osäkra.

11. Fr.o.m. år 2005 ingår inte kasserade slaktkycklingar, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget.